Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

BIBI SLITER TUNGT MED REGJERINGSDANNELSEN

Bibi sliter tungt med regjeringsdannelsen


Statsminister Bibi Netanjahu  

Satser nå på haste-lovendring som innfører direkte valg på statsminister

 

Israels fjerde parlamentsvalg på to år med uavklart regjerings-resultat fant sted den 23. mars. Benjamin Netanjahu og partiene som støtter ham, fikk for fjerde gang forholdsvis stort flertall, men ikke regjeringsdyktig flertall, i det israelske parlamentet Knesset.
President Rivlin ga etter påske Bibi Netanjahu i oppdrag å prøve å danne regjering. Han har nå to uker igjen av presidentens fireukers-frist. Men denne uken er det blitt mer sannsynlig at Bibi ikke vil greie å øke tallet på folkevalgt ryggdekning fra de 52 han alt har på sin side, til de nødvendige 61 av parlamentets 120 folkevalgte.
 
Bennet fra Jamina vil bli statsminister
Det var en votering om sammensetningen av parlamentets såkalte Arrangementskomité på mandag som sannsynliggjorde at ryggdeknings-spørsmålet for neste Bibi-regjering kan være akkurat like fastlåst etter fjerde folkeavstemning som ved tre tidligere valg de to siste årene.

Bibi-fraksjonen består av Likud-partiet (30 folkevalgte), det religiøse Sjas-partiet (9 folkevalgte), det religiøse UTJ-partiet (7 folkevalgte) og Den religiøse Sionist-unionen (6 folkevalgte). Sammen har denne gruppen 52 folkevalgte.

I regjeringsforhandlingene er det særlig to andre partier Bibi antas å ha anstrengt seg for å få på sin side: høyre-partiet Jamina (hebr: «Til Høyre») som har 7 folkevalgte. Og: det arabiske Ra'am-partiet (4 folkevalgte). Men for å få flertall var Bibi etter de flestes mening avhengig av å få begge partiene på sin side. Og lederen for Den religiøse Sionist-unionen, Bezalel Smotrits, har lagt ned en type ideologisk veto mot regjeringsdannelse basert på stemmestøtte i Knesset fra et sionisme-fiendtlig arabisk parti, selv om Ra'am synes å ha dempet antisionismen sin en god del det siste året.
De mest inngående regjeringsforhandlingene har Bibi imidlertid ført med Jamina-partiets leder Naftali Bennet. Men Bennet forhandler åpenbart hele tiden parallelt også med venstresiden. Trolig håper han på den måten å kunne bli statsminister i en del av fireårs-perioden og ikke bare bli statsråd i et fremtredende departement.
 

Likud-nederlaget på mandag
Det som så skjedde i Knesset på mandag, var at både Jaminas syv folkevalgte og Ra'ams fire folkevalgte stemte med venstresiden i avstemningen om Arrangementskomitéens sammensetning. Det førte til at Bibi-fraksjonen tapte avstemningen. Og nederlaget synliggjorde åpenbart for hele Bibi-fraksjonen at de ikke kan stole på Jamina og heller ikke på Ra'am.
Netanjahu selv sa etterpå at en regjeringsdannelse basert på stemmestøtte fra Ra'am i Knesset er uaktuelt. Dessuten poengterte han at det er Jamina-leder Naftali Bennets overveldende personlige ambisjon om å bli statsminister som hindrer høyrepartiet Jamina i å slutte seg til høyresiden og danne høyre-regjering.
Mye tyder ellers på at Bibi selv har ment å kunne sikre seg støtte fra ytterligere to folkevalgte i form av personlig avhopping – hvis han først får Jamina-fraksjonen på plass i koalisjonen sin.
 
Direkte statsminister-valg contra juridisk aktivisme
Det er i denne situasjonen Bibi Netanjahu denne uken har sluttet seg til et forslag til haste-lov fra Sjas-partiets leder, Arje Deri. Forslaget går ut på at Israel skal gjeninnføre en tidligere kansellert lov om direkte valg på statsminister, uavhengig av parlamentsvalget. Israel hadde en slik lov en periode på 1990-tallet, men strevde tungt med å få modellen til å fungere sammen med de mer parlamentariske sidene ved Israels klassiske demokratiske statsstyrings-skikk.
På den andre siden kan direkte valg på statsminister akkurat nå fungere som en kraftig motgift mot den juridiske aktivismen i Israel. For den aktivismen tenderer mot å ignorere velgernes votum, til fordel for elite-betraktninger om hvem som «egentlig» burde styre.

Lederen for det arabiske Ra'am-partiet, Mansour Abbas, har talt – både for og imot direkte statsminister-valg. Men de ledende kommentator-røstene i israelsk flertalls-presse mener det i praksis betyr at Sjas-forslaget ikke vil få flertall i Knesset.

Bibi Netanjahu sier på den andre siden at forslaget vil få flertall hvis Naftali Bennet bestemmer seg for å støtte det. Antagelig betyr det at Bibi mener å vite om et par mulige avhoppere blant de folkevalgte som for tiden opptrer offisielt sammen med venstresidens folkevalgte.