Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

CORONA-BEKYMRING FORAN PURIM-FEST

 

Corona-bekymring foran purim-fest
Trass i massevaksinering og stupende smittetall utløser purim-festen corona-uro.
 

 
Israel åpnes mer og mer opp etter all den vellykkede massevaksineringen. Samtidig stuper smittetallene nedover fra rekordhøydene for bare en måned siden. Likevel utløser purim-festen i slutten av februar corona-relatert uro og bekymring hos de israelske helsemyndighetene.
Det er torsdag 25. og fredag 26. februar barna og de voksne i Israel skal feire den årlige purim-festen. Den feires til minne om de begivenhetene som er skildret i Esters bok i Det gamle testamentet. Purim-festen feires i noen byer over bare én dag og noen steder over to dager. Reglene står i slutten av Esters bok.
Festen er spesielt barnevennlig, og feires vanligvis med tusenvis av familie-sammenkomster i synagoger og møtelokaler overalt i Israel. Men dermed risikerer den u-vaksinerte delen av den israelske befolkningen å smitte hverandre mer enn vanlig.
 
Bekymring for israelske barn
Den vellykkede israelske massevaksineringen ventes denne uken  å passere tre millioner andregangs-vaksinerte. De har dermed full vaksine-beskyttelse. Og dette utgjør nesten halvdelen av Israels voksne befolkning. Israel ventes også denne uken å ha førstegangs-vaksinert nærmere 4,5 millioner voksne over 16 år. Det utgjør 70 prosent av Israels voksne befolkning.
Israelsk forskning på de full-vaksinerte befolkningsgruppene har vist at vaksinen ganske riktig beskytter hele 95 prosent mot corona – og til og med så mye som 99 prosent mot de mer alvorlige utgavene av corona-sykdommen. Forskning på de førstegangs-vaksinerte viser oppover mot 75 prosent vaksine-beskyttelse.
Men barna kan foreløpig ikke vaksineres. Og når barna nå ved puriumfesten skal ha mange av hovedrollene i tusenvis av forsamlingslokaler, frykter helsemyndighetene at mange barn kan bli smitte-bærere i retning av den u-vaksinerte delen av Israels befolkning.
 
Rykter om israelsk vaksine til naboland
I israelsk presse har det den siste uken versert rykter om at Israel fikk frigitt en israelsk kvinne fra syrisk fangenskap ved i hemmelighet å betale for 1,2 millioner russiske vaksinedoser til Syria. Ryktene er ikke bekreftet. Men de har utløst kritiske røster med brodd mot at Israel skal hjelpe fiendeland med corona-virus.
Likevel har Israel denne uken sluppet inn gjennom transport-slusene til Gasa ved byen Rafah en større forsyning med corona-vaksiner som Emiratene og Qatar har kjøpt og betalt til beste for folk i Gasa.
Også ryktene om at Israel diskret har vaksinert nærmere 100.000 palestinaarabiske gjestearbeidere fra de arabiske byene i Selvstyreområdene er ubekreftede. Men flere røster har forsvart denne vaksineringen med at disse gjestearbeiderne daglig krysser grensen fra Selvstyreområdene inn til arbeidsplasser i Israel. Da er det i Israels egen interesse å få dem effektivt vaksinert.
Langt om lenge er det blitt bekreftet at Israel i all stillhet har gitt 2.000 vaksinedoser som goodwill-gave til helsearbeiderne i Selvstyreområdene. Mahmoud Abbas og Selvstyremyndigheten har offisielt nektet å ta imot vaksinehjelp fra Israel, og en flylast fra Emiratene via Ben Gurion-flyplassen ble tidligere avvist av Selvstyremyndigheten fordi den kom via Israel. De israelske araberne får samme vaksinetilbud som alle andre israelske statsborgere.
 
Rykter om corona-betinget fredsavtale
Statsminister Netanjahu har varslet at ett eller to av de største vaksine-selskapene nå vil etablere sine egne vaksine-fabrikker i Israel. Vaksine-selskapet Pfitzer har en israelsk statsborger som øverste administrerende direktør.
Det antydes at Israel for tiden forhandler med en tidligere fiendeland om en fredsavtale av samme slag som de fire «Abrahams-avtalene», og der skal det angivelig inngå i avtale-bestemmelsene at Israel skal sørge for det landet trenger av corona-vaksine. Ryktet er ikke bekreftet offisielt.
Israelske medier har tellet opp fem forskjellige forskningsprosjekter rundt i Israel på utvikling av helbredende medisin-typer for corona-pasienter. Dette handler om medisiner til behandling av pasienter som er blitt alvorlig corona-syke. Noen av prosjektene er kommet langt inn i fase-to-utprøving og skal ha vist meget lovende helbredelses-prosenter.