Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

DEN HELT STORE NYHETEN SOM MEDIENE OVERSER

 Ole Andersen

Av Ole Andersen, generalsekretær i danske Ordet og Israel     22/8/18

Israel er konstant i verdensmedienes fokus. Ikke mange steder på jorden får så mye oppmerksomhet fra så mange journalister. Likevel er det én ting som nesten alle medier overser, selv om den er viktigere enn mange andre nyheter fra Israel.

Jeg tenker på den messiansk-jødiske bevegelse i Israel. Altså de jøder som tror på Jesus som Messias og fastholder sin jødiske identitet.Antallet er omstridt. Ofte nevnes tall på 15.000-20.000 messianske jøder i Israel. For ikke lenge siden hørte jeg en messiansk leder snakke om 30.000-35.000.

Uansett hva det nøyaktige tallet er, er det snakk om en enorm vekst i forhold til de få håndfuller Jesus-troende jøder som var igjen i Israel etter statens opprettelse og uavhengighetskrigen i 1948. I den grad er det bemerkelsesverdig.

For det første fordi det er snakk om en gruppe i det israelske samfunnet som i all stillhet har vokst seg større og større - og stadig vokser. For det annet fordi fenomenet henspeiler på noe som ble skrevet for flere tusen år siden. I Det nye testamente sier Paulus at det jødiske folk en dag vil komme til tro på Jesus som Messias (Rom 11:25-27). Paulus henviser til enda eldre profetier i Det gamle testamente som lover at det i de siste tider skal komme en omfattende vekkelse som fornyer hele Israels folks forhold til Gud.

Hvordan kan de fleste medier da overse at det nettopp nå holder på å skje noe i Israel som er forutsagt i Bibelen?

Det er likevel noe underlig i Bibelens profetier om den kommende vekkelsen i Israel. Begivenhetenes rekkefølge er beskrevet forskjellig.

I 5. Mosebok forutsies at mens Israels folk lever i diasporaen utover hele jorden, vil folket omvende seg, og deretter vil Gud føre dem tilbake til Israels land (f eks 5. Mos 4:25-31 og 30:1-3).

Profeten Esekiel sier det motsatte. Etter hjemkomsten fra diasporaen vil Israels folk omvende seg (Esek 11:17-20 og 36:22-32).

Når noen tekster i Bibelen sier det ene og andre det andre, må begge deler være sanne. Oppfyllelsen må altså skje på en måte som omfatter begge deler! Med andre ord: Noen kommer til tro i diasporaen og vender deretter tilbake til Israels land. Andre vender først tilbake til landet og kommer deretter til tro.

Akkurat det som skjer foran øynene våre i Israel i dag! Den messianske bevegelsen består både av jøder som er født i Israel og kommet til tro der, og av jøder som har kommet til tro i utlandet og deretter har immigrert til Israel.

Den historien er virkelig en avisartikkel verd!