Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Den israelske økonomien vokser !

Den israelske økonomien har vokst raskere og mer konsekvent enn nesten alle andre i OECD de siste 15 årene, sier OECDs sjeføkonom, til den israelske avisen Israel Hayom. I en fersk rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling heter det at den israelske økonomien er en av de sterkeste økonomiene i verden i dag.

Norsk-israelsk handelskammer / Ole Bernhard Sørbøe  17.3.18

OECDs fungerende sjeføkonom Alvaro Pereira, som nylig besøkte Israel, presenterte rapporten for den israelske finansministeren Moshe Kahlon, finansdepartementets generaldirektør Shai Babad og sjeføkonom Yoel Naveh.

Israels økonomi fortsetter å registrere “bemerkelsesverdig makroøkonomiske og skattemessige ytelse”, sier rapporten, og tilføyer  OECD forventet store fremtidige inntekter fra de planlagte investeringene i offshore naturgassfelt.

Rapporten roser Israels Bank for å opprettholde det de kaller «en meget imøtekommende politikk», der renten har holdt seg på 0,1% i tre år, mens banken regelmessig kjøper utenlandsk valuta for å forhindre en overdreven styrking av shekelen.
Men OECD  advarer også mot  at “risikoen for å opprettholde en innbydende pengepolitikk for lenge, bør ikke bli neglisjert, da de gunstige effektene av handelsgevinstene kan reversere seg ganske raskt».

“Lav inflasjon synes ikke å være relatert til svak etterspørsel, og å stramme for sent vil øke risikoen for overoppheting og økt lønningstrykk, som med økt konkurranse vil skade forretningsmessig lønnsomhet og investering,” heter det videre.
Israels årlige inflasjonsrate var på 0,1% i januar, men Israels Bank forventer at den går tilbake til regjeringens 1-3% mål innen årets slutt. Tilsvarende prosjekterer OECD en 1% inflasjon i 2018, stigende til 1,7% i 2019.
Israels økonomi økte med 3,3% i 2017, hjulpet av sterk befolkningsvekst og en robust høyteknologisk sektor, og OECD prognoser 3,5% vekst i år og 3,4% i 2019, i tråd med den israelske sentralbankens anslag. OECDs rapport bemerket at produksjonen av gassfeltet Leviathan sent i 2019 vil gi 0,3 prosentpoeng til den økonomiske produksjonen. I rapporten fra OECD forventes det «i stor grad» en nedgang i offentlig gjeldsbyrde.
“Den israelske økonomien har vokst raskere og mer konsekvent enn nesten alle andre i OECD de siste 15 årene,” sa Pereira under besøket i Israel. «Arbeidsledigheten er på historisk lavt nivå, og økningen i mennesker med jobb har hatt en betydelig innvirkning på levestandarden i Israel med de i de mest avanserte økonomiene.”
Rapporten bemerket også flere svake punkter som den anbefaler regjeringen å følge opp for å opprettholde økonomiens positive vekst, og sier at håndteringen  av den israelske boligboblen bør være en prioritet. Israels boligpriser har steget de siste 15 årene. Regjeringen har forsøkt å reduser boligprisene samtidig som eiendomsmarkedet holder seg bratt, men til liten suksess så langt.
“Hvis boligprisene skulle falle kraftig og reversere noen av styrkingen i det siste tiåret, ville privatforbruket lide. Det ville føre til uheldige virkninger på arbeidsmarkedet, noe som ville skade lånernes evne til å betale boliglånsgjeld og potensielt innebære en ytterligere boligprisfall, ” heter det i rapporten.
I OECD-rapporten anbefales det å investere betydelige ressurser for å få om ultra-ortodokse og israelske arabere bedre med i arbeidsstyrken, særlig i bransjer hvor ansatte har høyt inntjeningspotensial, som høyteknologi. ellers vil disse sektorene forbli fanget i lavinntektsarbeid, og ytterligere sementere ulikhet i Israel, mener OECD.
Det anbefales ellers en forbedring av infrastruktur, investering i utdanning og å fremme forbrukerreformer, noe rapporten mener vil spille en avgjørende rolle i å øke produktiviteten og sikre Israels fremtidige velstand over hele linjen.