Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Derfor bør vi heise flagg for Israel

Boikott-bevegelsen er blitt så sterk at Israel nylig så seg nødt til å stenge dens representanter ute fra landet

Dagen / Ole Bernhard Sørbøe (1.1.18)

I denne avisen har vi flere ganger skrevet om den aggressive boikott-bevegelsen som hver dag arbeider for å undergrave staten Israel økonomisk, kulturelt og omdømmemessig. Når Norsk Luthersk Misjonssamband nå vurderer en markering av Israels 70 år som stat bør den sterke motvinden mot Israel tas med i beregningen.

I dagens avis skriver vi om Misjonsambandet-veteranen Vegard Svensen som støtter ideen om å heise Israels flagg under NLMs generalforsamling i sommer:

Svensen har fartstid både som forkynner og som leder for hovedstyret i organisasjonen. Når forslaget i utgangspunktet kommer fra tidligere generalsekretær Ola Tulluan er det åpenbart at det er sentrale strømninger i organisasjonen som ønsker dette.

NLM har, som flere andre misjonsorganisasjoner, holdt en lav profil i spørsmålet om staten Israel. Og det er selvsagt legitimt å føre en debatt om misjonsorganisasjonens generalforsamling er stedet for en slik markering som mange vil oppfatte som svært politisk. Men vi håper en da tenker nøye gjennom motivene for å avslå forslaget.

Når noen fyller år er det alltid en anledning til feiring. Når en i tillegg har jubileum er det desto større grunn til å ta del i gleden, og sirkelen av gratulanter øker.

Den samme mekanismen gjelder for nasjoner. Men for Israels vedkommende blir sirkelen av venner og gratulanter muligens færre enn en kunne håpet på for Midtøstens eneste demokrati.

Det er sterke krefter som er i sving for å stikke kjepper i hjulene for Israel både på det økonomiske og det kulturelle feltet. Boikott-bevegelsen er blitt så sterk at Israel nylig så seg nødt til å stenge dens representanter ute fra landet for å svekke dem.

Denne bevegelsen utgir seg for å ville forbedre Israel, men dens mål er av en slik art at Israel neppe ville opplevd sitt 80-årsjubileum om bevegelsen hadde fått sin agenda gjennom.

Boikott er politisk begrunnet, men det er vanskelig å komme bort fra at den næres av antisemittismens ulmebrann som aldri lar seg slukke. I en region av diktaturer og undertrykkende regimer klarer mange å se Israel som det største problemet.

Hva har så alt dette med en misjonsorganisasjon å gjøre? Jo, det er ikke så rent lite. Det folket som fikk sin egen stat i 1948 er det samme folket som Bibelen flere ganger slår fast at er Guds eget folk.

Det er folket Gud kalte ut av Ur i Kaldea og som fikk løftene om at det en dag skulle bli en velsignelse og et lys for alle verdens nasjoner. Det er dette folket som gjennom århundrene bar Guds åpenbaring i sine hjerter og gav den videre med sine lepper.

Det er dette folket som gjør at vi i dag kan bla opp i Det gamle testamentet og lese om Guds frelsesplan, der jødene fortsatt har en sentral plass ifølge Paulus.

Det er nettopp oppfyllelsen av disse løftene NLM lever for å bære ut til de unådde folkeslag. Det kan være grunn god nok til å vise takknemlighet og solidaritet mot dette folket som endelig har fått tilbake landet sitt.