Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

DET KNIRKER I STORKOALISJONEN

 Bilde Gantz og Bibi

Det knirker i storkoalisjonen
Blå-Hvite statsråder prøver trolig å teste ut hvor langt de kan tillate seg å gå på Netanjahus og Likuds bekostning.

Ingen av de politiske observatørene synes å tro på at det kan gå mot ny regjeringskrise i Israel. Men de siste dagene er det blitt tydelig at det har knirket i samarbeidsmønsteret mellom noen av de blå-hvite statsrådene og statsminister Netanjahus Likud-parti. Fra Bibis og Likuds side er utspillene blitt møtt med signaler om misnøye.

Israel klubber «norsk lov»
Et av emnene som har utløst direkte fraksjons-forhandlinger innen storkoalisjonen, handler om en lov som israelerne kaller «den norske loven». Betegnelsen beror på at Israel har gitt de folkevalgte i parlamentet Knesset en vararepresentasjons-ordning som minner en del om den norske ordningen for vararepresentasjon til Stortinget.
Men den israelske ordningen har hittil vært langt mindre automatisert enn den tilsvarende norske. Og særlig Det Blå-Hvite partiet fikk etter storkoalisjons-dannelsen store problemer i gruppen sin i Knesset. Av gruppens 15 folkevalgte havnet 12 som statsråder i regjeringen. Men fordi de ikke automatisk fikk på plass vara-representanter i Knesset, måtte statsrådene stadig løpe tilbake til Parlamentet for å delta i avstemninger om store og små spørsmål og dessuten fortsette å gjøre alt det komité-arbeidet som de folkevalgte parlaments-komitéene krever.
Denne uken har Israel derfor utvidet varamanns-ordningen slik at statsrådene slipper dobbeltrollen og får på plass vara-representanter i parlamentet. Flere partier har nå glede av den nye ordningen. Men mest gjelder det De Blå-Hvite.

Truet Bibi med Høyesterett
Fraksjons-forhandlingene om saken kom imidlertid i stand fordi justisminister Avi Nissenkorn (Blå-Hvite) sa offentlig at han som justisminister ville blokkere forsøk på å sette grenser for Høyesteretts innblanding i partipolitikken, samtidig som en utenomparlamentarisk gruppe leverte Høyesterett en petisjon med krav om en kjennelse som forbyr Netanjahu å fortsette som statsminister.
Kombinasjonen fikk Likud og Netanjahu til å ønske å tette et «hull» i regjeringsavtalen med De Blå-Hvite. Avtalen sier at høyesteretts-inngrep i storkoalisjonens første halvår automatisk vil føre til nyvalg. Likud ba nå De Blå-Hvite om en avtale-endring som gjør at klausulen skal gjelde for hele fireårs-perioden.
For å få Likud til å akseptere «den norske» varamanns-ordnings-loven, har Benny Gantz denne uken samtykket i denne revisjonen i regjeringsavtalen. Det vil åpenbart føre til at eventuelle Høyesteretts-inngrep i partipolitikken avverges.

Verbale anti-Bibi-markeringer
Også rent verbalt har enkelte av de nye blå-hvite statsrådene de siste dagene brukt ord og uttrykk som tolkes som tegn på vedvarende forakt for statsminister Netanjahu personlig. Det er ingen som tviler på at slike holdninger eksisterer innenfor de mer venstreorienterte delene av Det Blå-Hvite partiet. Men fra Likuds side er den offentlige ordbruken på dette området blitt konfrontert med forholdsvis tydelig misbilligelse.
I folkeopinionen står Netanjahu og Likud for tiden sterkere enn noen sinne, mens De Blå-Hvite er svekket. Bibi og Likud kunne nok vinne på et nyvalg den nærmeste tiden. Men spørsmålet om suverenitetsutvidelse i Bosettingene, i Nordre Dødehavsregion og i Jordandalen er trolig så viktig en sak for hele Likud at man meget bevisst unnlater å sette knirke-signalene fra regjeringens innside på spissen akkurat nå.