Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

DETALJENE I FREDSPLANEN

 

Jared Corey Kushner er en amerikansk forretningsmann, økonom, jurist og politisk rådgiver. Siden 22. januar 2017 er Kushner, sammen med Stephen Miller, seniorrådgiver til USAs president Donald Trump

 

Detaljene i fredsplanen
Her er den nye amerikanske fredsplanen for Midtøsten, oppsummert i 15 punkter.
 
                    Av Odd Sverre Hove


• For det første har det overrasket mange at planen faktisk inneholder et kart. Etter en av de tidligere fredsplanene ble det mye snakk om en kartskisse som en israelsk statsminister hadde tegnet på en papir-serviett under et forhandlingsmøte, men etterpå nektet han å gi fra seg servietten!
• For det andre har både statsminister Benjamin Netanjahu og opposisjonsleder Benny Gantz sagt seg enig i at planen kan legges til grunn for alle nye forhandlinger i fredsprosessen.
• For det tredje viser kartet at planen tilbyr palestinaaraberne territorium tilsvarende til sammen 97 prosent av områdene øst for den grønne linjen i fylkene Judea og Samaria pluss Gasa. Men mindre enn 70 prosent av dette territoriet vil svare til de områdene som tidligere fredsplaner har tilbudt palestinaaraberne. Resten vil være erstatnings-territorium som ligger helt andre steder.
 
De palestinaarabiske «flyktningene»
• Punkt 4: Flere millioner palestinaarabiske flyktninger og etterkommere etter flyktninger bosatt i flyktningeleirer utenfor Israel får i planen blankt avvist kravene sine om såkalt «tilbakevendingsrett» til Israel. I stedet får de tilbud om tilbakevendingsrett til en mulig ny palestinaarabisk stat, eller integrering i andre arabiske land.
• Punkt 5: Hvis fremtidige forhandlinger fører til at det opprettes en egen stat for palestinaaraberne, blir det bygget en hærskare med motorveier, broer og tunneler som skal binde sammen den nye statens territorier. Blant annet skisserer planen en 34 km lang tunell fra Gasa til Hebron.
• Punkt 6: Gazastripen får ingen rettigheter i den nye staten før terroristorganisasjonene Hamas og Islamsk Jihad er blitt avvæpnet og hele stripen er blitt demilitarisert. Hamas får ikke stille som politisk parti ved noe valg før Hamas har kansellert all terror-ideologi.
 
Jordandalen og Jerusalem by
• Punkt 7: Hele Jordandalen fra Galileasjøen og helt sør til Dødehavet vil bli definert som israelsk territorium.
• Punkt 8: Jerusalem by vil som helhet bli israelsk territorium. Byen skal ikke deles opp på ny. De eksisterende sikkerhetsbarrierene rundt enkelte arabisk bebodde bydeler vil bli stående slik som i dag.
• Punkt 9: En mulig ny palestinaarabisk stat kan ifølge Trump-planen velge å gjøre landsbyene Abu Dis, Kafr Akef og Sjoafat til hovedstad. Den arabiske ordføreren i Abu Dis har protestert heftig mot dette punktet i planen.
• Punkt 10: Den midlertidige sikkerhetsbarrieren som nå stenger ute arabiske terrorister fra de arabiske byene i Samaria, vil bli flyttet i samsvar med de nye grensene som planen forutsetter.
 
Fire-års-fristen
• Punkt 11: Israel har ved å akseptere fredsplanen som forhandlingsgrunnlag samtykket i å fryse i fire år fremover alle territorier som planen foresetter kan bli overført til en palestina-arabisk stat. Men før den tid har Israel rett til å annektere og innføre israelsk lovgivning i til sammen 150 jødiske bosettinger med til sammen over en halv million jødiske innbyggere.
• Punkt 12: Uansett om det blir etablert en egen palestinaarabisk stat i løpet av fireårsperioden, skal Israel på varig basis ha den fulle militære kontrollen over hele territoriet vest for Jordan elv slik som i dag. En eventuell palestinaarabisk stat vil bli totalt demilitarisert.
• Punkt 13: Israel skal dessuten ha full kontroll over luftrommet i hele territoriet vest for Jordan elv og dertil full elektro -magnetisk kontroll.
• Punkt 14: Israel skal også ha full kontroll over grense-sjekkpunktene med nabolandene, men kontrollørene skal være kledd i sivile klær.
• Og punkt 15: Retten til å etablere den nye palestinaarabiske staten faller helt bort etter fire år, hvis Selvstyremyndigheten uteblir fra forhandlingsbordet, slik Mahmoud Abbas har gjort i de siste ti årene. I så fall blir det ingen ny stat.