Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

EASTMED-RØRLEDNINGEN SKAPER VENNSKAP

Den potensielle EastMed-rørledningen vil være flaggskip-prosjektet for det kypriotiske-greske-israelske samarbeidet, et utviklende vennskap som har dype grunnlag. USA har nå støttet partnerskapet, skriver dr. George N. Tzogopoulos ved BESA Center i avisen Israel Hayom.

 De tre lands statsministre med Netanyahu helt til venstre.

Norsk-israelsk handelskammer / Ole  Bernhard Sørbøe

Kypros, Hellas og Israel utvikler et solid partnerskap i Øst-Middelhavet fordi de deler like interesser og verdier og er pålitelige allierte. De blir – enda mer enn partnere – venner, skriver han og viser til at det allerede har vært avholdt seks toppmøter mellom de tre landene i forbindelse med rørledningsprosjektet.

Den amerikanske ambassadøren David Friedman deltok på et møte i Beersheba i desember, og Mike Pompeo deltok på toppmøtet i Jerusalem nylig. Den amerikanske rollen i den trilaterale utenrikspolitikken har vært tydelig institusjonalisert, skriver dr. George N. Tzogopoulos. 

Amerikanernes interesse forklares av de pågående naturgassoppdagelsene i Levantine Basin. I forrige måned fant ExxonMobil et annet gassbærende reservoar, Glaucus, utenfor kysten av Kypros. Disse funnene kan gi USA ikke bare forretningsmuligheter, men også energisikkerhet.