Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ELEKTRONISK KORONA-OVERVÅKNING

 

Innenlands-etterretningen Sjin Bet overvåker alle korona-mistenkte i Israel med elektronisk overvåkning.

 

  Av Odd Sverre Hove 

Fra og med mandag 16. mars overvåker Sjin Bet alle korona-mistenkte i Israel elektronisk. Beslutningen om dette ble innført av regjeringen i forrige uke. Men beslutningen hadde et anstrengt forhold til israelsk personvern-lovgivning og trengte derfor juridisk stadfestelse fra en av komitéene i Knesset.
I samråd med riksadvokaten, som i Israel også har funksjonen som lovlighets-kontrollør innenfor statsadministrasjonen, besluttet regjeringen mandag likevel å gjøre unntak fra dette stadfestelses-kravet, siden Knesset ikke er ferdig med konstituerings-rutinene sine ennå.
Deretter påbegynte de elektroniske operatørene innen Sjin Bet den landsomfattende elektroniske overvåkningen av korona-mistenkte utpå dagen mandag.
 
Mye sikrere data
Den elektroniske overvåkningsprosessen handler om fortløpende sporing av de aktuelle personenes mobiltelefoner. Med slik sporing vil man få mye sikrere data om alle folkemengder, kjøpesentre og butikker som hver overvåket person passerer igjennom i døgnets løp.
Tidligere har man bare foretatt muntlige intervjuer med hver korona-pasient, og med mye skrøpelig hukommelse som resultat. Corona-pasienter greier rett og slett ikke å huske hvilke folkemengder de døgnet rundt kan ha utsatt for smitte.
Med den nye elektroniske overvåkningen vil helsemyndighetene på en helt annerledes sikker måte kunne identifisere hvilke nye smitte-kandidater de må sjekke ut – hver gang en pasient med korona-smitte er blitt identifisert.
 
Godt resultat i Singapore
Tidligere har bare Singapore gjort bruk av den slags elektronisk korona-overvåkning. Men det har i Singapore ført til at virus-spredningen på en helt annerledes effektiv måte er blitt bremset ned.
I Israel er det forholdsvis mange som oppviser bare moderat korona-disiplin når det gjelder å respektere pålegg om hjemme-karantene. Mange oppsøker parker og badestrender i karantene-tiden. Det øker smittesprednings-risikoen en del.
Nå håper de israelske myndighetene å kunne motvirke denne svakheten i systemet ved hjelp av den elektroniske overvåknings-metoden.