Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Flere arabiske statsledere går nå imot å isolere Israel

 

World Israel News - Ole Bernhard Sørbøe

Israel har gjennom de siste årene fått meget god kontakt med flere arabiske land. Det begynte med at Israel, når de voktet sine grenser for terror fra IS, Hamas, Hisbollah og Iran, så ble dette en støtte også til nevnte land. Israel angrep med sine avanserte kampfly også terrorister som angrep disse land, spesielt Egypt og De forente arbiske emirater hadde stor nytte av dette.


Ovennevnte støtte som  Israel  da ga disse stater har medført et meget bedre klima mellom nevnte stater, som nå gjør at disse nekter å bli med på en fellesarabisk isolasjon av Israel.