Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

FLERE ISRAELSKE HØYTIDSDAGER DENNE UKEN

Bilde San Remo- konferansen 100 år siden

Flere israelske høytidsdager denne uken
Onsdag markerer Israel 72-årsdagen siden gjenopprettelsen i 1948 og tirsdag minnes Israel de falne under krigene. 
Men dette er bare to av de spesielle markeringsdagene som preger israelernes oppmerksomhet nå i slutten av april.
 
Uavhengighetsdagen og De Falnes Minnedag
Jom HaAtsmaut, Uavhengighetsdagen, er naturligvis den største av disse markeringsdagene. Etter vestlig gregoriansk kalender er den den 14 mai det moderne Israel fyller 72 år. Men etter den gamle israelske kalenderen faller Uavhengighetsdagen i år på onsdag 29. april.
Dobbelt-dateringen fører ofte til at denne høytidsdagen markeres to ganger, både på den hjemlige israelske datoen og på den gregorianske kalenderens dato.
Dagen før Uavhengighetsdagen, dvs. tirsdag 28. april, markerer Israel i dyp ærbødighet minnedagen for alle de falne under det moderne Israels forsvarskriger. Det legges kranser på gravene og holdes minnetaler og markeringer.
 
Holocaust-dagen
Også i forrige uke markerte Israel en spesiell høytidsdag, Holocaust-dagen, eller «Jom HaSjoa». Det er minnedagen for nazistenes brennoffer av 6 millioner jøder i tilintetgjørelsesleirene i Europa. «Sjoa» er det hebraiske ordet for «brennoffer» – og «holocaustium» er det latinske ordet med samme betydning. Holocaust-dagen falt i år på tirsdag 21. april.
 
Ville spise fisk i Jaffa
Men ytterligere to minnedagsmarkeringer må nevnes. For i helgen  25.-26. april var det 100 år siden San Remo-konferansen i 1920. Og samme helg var det også 70 år siden Storbritannia opprettet diplomatiske forbindelser med Israel.
Det siste var det især en israel-vennlig britisk utenrikspolitiker, James Cleverly, som hadde lyst til å markere. Derfor hadde han planlagt å dra til Israel og spise fisk på en fiskerestaurant ved stranden i Jaffa/Tel-Aviv. Men det ble det ingenting av på grunn av corona-viruset.
I stedet har områdestatsråden for britisk Midtøsten-politikk, James Cleverly, skrevet en varmhjertet pro-israelsk artikkel i The Jerusalem Post, der han minner om at Storbritannia er Israels største handelspartner i Europa med blomstrende handel for nærmere 90 milliarder kroner årlig.
 
San Remo fyller 100 år
100-års-jubileet for San Remo-konferansen er på den andre siden en mye større, men delvis beslektet sak. Ved rettsoppgjøret etter Første Verdenskrig i Versailles 1919 rakk man aldri å behandle oppløsningen av Det osmanniske imperiet. I stedet møttes man på nytt i den italienske byen San Remo i 1920, en by som i dag heter Sanremo.
San Remo-møtet besluttet å dele Det Osmanniske imperiet utenom Tyrkia i tre mandat-områder: Mesopotamia, Syria og Palestina.
Alle mandatene hadde til formål å forberede koloni-systemets avvikling ved å opprette selvstendige stater. Slik ble Irak, Syria, Libanon og Transjordania (= Jordan) gradvis opprettet som selvstendige stater i forlengelse av San Remo-avtalen.
Men møtets viktigste beslutning var at det britiske Palestinas-mandatet skulle legge Balfour-deklarasjonen av 1917 til grunn som folkerettslig bindende plattform – og slik fremme forutsetningene for en egen jødisk statsdannelse.
San Remo-beslutningene ble i 1922 klubbet som gjeldende folkerett av Folkeforbundet, og senere stadfestet etter Annen Verdenskrig i FN-paktens artikkel 80. Etter en stormfull historie ble til slutt også det britiske Palestina-mandatets formål virkeliggjort ved selve opprettelsen av Israel i 1948.
Derfor minnes man i Israel i år med en egen historisk bevissthet nettopp San Remo-konferansen av 1920.