Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

FOLKEVALGT MOT HØYESTERETT I ISRAEL

Folkevalgt mot Høyesterett i Israel
Temperamentsfull Likud-politiker Amsalem anklager Høyesterett for rasisme – men justitiarius Ester Hajut gir Amsalem svar på tiltale.
 

 
En av de heftigste episodene i den årelange striden om det israelske justisvesenets fullmakts-grenser og mulige venstre-vridning fant nylig sted.
Israels største parti, Likud, har en ledende folkevalgt i Knesset som heter David «Dudi» Amsalem. Under en plenumsdebatt i Knesset onsdag 16/02 kokte det heftig over for den temperamentsfulle politikeren. Han hadde akkurat fått forkastet tre petisjoner til Høyesterett. I selve nasjonalforsamlingen fyrte han så av en voldsom ord-salve mot høyesterettsjustitiarius Ester Hajut personlig.
Det var justitiarius Ester Hajut som midt i den parlamentariske regjeringskrisen for et par år siden misbruke høyesterett ved å gi parlamentets daværende president, Juli Edelstein, et bindende skriftlig retts-pålegg som var i strid med parlamentets egen vedtatte forretningsorden.
 
Dommer Hajut skrev svar-artikkel
De heftig sinte skjellsord-salvene som Amsalem slynget mot justitiarius, fikk neste dag justitiarius selv til å svare med en skarp brevtekst i retur. Dommer Hajut styrte riktignok behendig unna en tilsvarende primitiv skjellsord-bruk.
David Amsalem beskyldte i praksis justitiarius Ester Hajut for å diskriminere sefardiske jøder (som han selv) ved å dømme på en måte som favoriserer askenasisk jødedom.

Spenningen mellom sefardisk og askenasisk jødedom er gammel og velkjent i israelsk offentlighet. Sefardisk jødedom har røtter tilbake til hatede og forfulgte jødiske minoriteter i arabiske land. David Amsalem tilbragte selv barneårene i en jødisk ghetto i Marokko.  Som minoritet i Israel har sefardiske jøder lett for å tillegge mer vestlige «askenasiske» jøder noe av dem samme arrogante fiendtligheten som de m´åtte leve med i de arabiske landene gjennom hundrevis av år.

I praksis var det den slags askenasisk arroganse David Amsalem onsdag har beskylt høyesterettsjustitiarius for.
Justitiarius Ester Hajut skrev i svarbrevet torsdag at Amsalems beskyldninger var usanne, for hun vokste selv opp med mange sefardiske barn som venninner og lekekamerater og hun adopterte aldri noen anti-sefardisk rasisme-fordom. Under skriving av juridiske dommer i høyesterett opptrer alle dommere som seriøse fag-jurister. De bøyer ikke retten bare fordi saksøker eventuelt er sefardisk jøde.
 
Justisministeren med etterspill
Ordkrigen mellom Amsalem og Hajut fikk torsdag et nesten øyeblikkelig etterspill av nokså sær karakter. For selveste justisministeren i regjeringen, Gideon Saar, sendte ut en tvitter-melding. Der skrev han at den heftige ordbruken til Dudi Amsalem i virkeligheten stammet fra Bibi Netanyahu. «Røsten tilhører Dudi», skrev justisministeren, «men budskapet er Bibis». «Det er Bibis hånd som står bak budskapet».
Bibi Netanyahu svarte straks i full offentlighet at han allerede for lengst hadde ringt høyesterettsjustitiarius Ester Hajut på vegnet av partiet sitt og beklaget partifellens ubeherskede ordbruk.
 
Konflikt-bakgrunn: den juridiske revolusjonen
Så heftig er altså den pågående konflikten i Israel i spørsmålet om hvorvidt justisvesenet for tiden misbrukes i en parti-politisk venstrevridd kampanje mot høyresiden. Det må antagelig regnes som et faktum at kanskje endog halvparten av de israelske velgerne for tiden mener å vite at justisvesenet i Israel misbrukes på venstrevridd vis.
Tillitskrisen mellom justisvesenet og den politiske høyresiden har røtter over 30 år bakover i tid. Rundt 1990 vant høyesterettsjustitiarius Aharon Barak frem med noe som kalles «den juridiske revolusjonen» i Israel. Etter dommer Baraks syn kunne dommernes skjønn endog oppheve vedtatte lover. For ikke å snakke om hundrevis av dommer-opphevede regjeringsvedtak.
Høyresiden krever den juridiske revolusjonen nullstilt eller minimalisert og minner om at dommerstanden ikke er folkevalgt; «demokrati» betyr ikke «dommer-styre», men «folke-styre», fremholder man på høyresiden.