Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

FORHINDRET 560 TERRORANGREP I 2019 I ISRAEL

Forhindret 560 terrorangrep i 2019
Den israelske sikkerhetstjenestens statistikk for fjoråret forteller om ti forhindrede selvmordsbombere som ble stanset og fire stansede bortførings-forsøk.
 
    Av Odd Sverre Hove
 
I israelsk presse bruker man to hebraiske bokstaver som navn på den israelske sikkerhetstjenesten: bokstavene Sjin og Bet. Det er forkortelse for «Sjerut Bitakhon Clali» som betyr noe slikt som «Almen-Sikkerhets-Tjenesten».
Shin Bet svarer i USA primært til FBI og i Norge til PST (Politiets Sikkerhetstjeneste). Men Shin Bet i Israel fremtrer samtidig som om mulig enda mer basert på innenlands-etterretning enn mange av de sammenlignbare tjenestene i andre land.
Det var Shin Bet-sjefen Nadav Argaman som nå i januar la frem noen biter av tjenestens årsstatistikk fort 2019.
 
Fullt av sikkerhetsutfordringer
Det året vi har bak oss, var fullt av sikkerhetsutfordringer på alle de frontene der vi i Sjin Bet opererer, sier Argaman. I årets løp har vi avverget 560 betydningsfulle terrorangrep. Av dem var det 10 angrep med selvmordsbombe-vest, fire forsøk på bortføring og noe over 300 skytevåpen-angrep.
Vi avverget disse angrepene først og fremst takket være de kvinnene og mennene som arbeider i byrået vårt, påpeker Argaman, som sto ved siden av statsminister Benjamin Netanjahu under en høytidelighet med utdeling av utmerkelser for fremragende innsats innenfor Shin Bet-organisasjonen.
 
Seks spesielle utmerkelser
De to delte ut seks utmerkelser for enten prosjekter eller operasjoner som i 2019 ble bedømt som «usedvanlig ekstraordinære». Men det hører med til denne tjenestens vesen at ingen av dem som mottar slike utmerkelser får navnet sitt offentlig kjent i israelsk presse.


Også statsminister Netanjahu tok sterkt i under høytideligheten:
Hundrevis av vanlige mennesker i Israel, kanskje flere, ble reddet takket være de bragdene dere gjorde, sa han.
Statsministeren lovpriste Shin Bet og fremholdt at tjenesten som her gjøres, sikrer vanlige folk i Israel «en spesiell følelse av trygghet, noe som ellers ikke alltid ville ha vært like selvsagt i vårt land».