Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

FORSØK PÅ VÅPENHVILE MELLOM HAMAS OG ISRAEL

Egyptiske etterretningstjenester forhandler for tiden intensivt med både Hamas og Israel i et forsøk på å få partene til å inngå en våpenhvileavtale. Les her Ole Andersens analyse av situasjonen.

 Ole Andersen  

Ole Andersen Generalsekretær Ordet og Israel, Danmark / Ole Bernhard Sørbøe

 

Lørdag 30. mars var det sterk bekymring for at Egypts innsats ville vise seg å være forgjeves. Hamas i Gaza hadde bedt om store demonstrasjoner langs grensen med Israel for å markere merkedagen for begynnelsen av den såkalte «marsj of return».
"Return marsj" er demonstrasjoner langs Israels grensevern for å markere Hamas etterspørsel etter palestinere om å komme tilbake og overta det som i dag er Israels stat.


Siden april 2018 har "Return of Marrsj", særlig på fredager, ført til omfattende protestdemonstrasjoner langs grensen. Ofte har demonstranter blitt angrepet på israelske soldater over gjerdet eller forsøkt å ødelegge gjerdet. De israelske myndighetene har fryktet at tusenvis av palestinerne ville ha klart å bryte gjennom gjerdet og så ødelegge den nærliggende israelske kibbutz og bosetninger, eller begå massive terrorangrep mot israelske sivile. Hæren har derfor skutt mot demonstranter som nærmer seg grensegjerdet, og flere har blitt drept eller såret det det siste året.


På denne bakgrunn fryktet mange at "Marsj of Return" -jubileumet på lørdag skulle utvikle seg til et blodig sammenstøt som ville sette slutt på våpenhvileforhandlingene og føre til en åpen krig mellom Israel og Hamas. Men dagen utviklet seg relativt stille. Israelske kilder sier at Hamas kaller folk inn for å holde demonstrantene vekk fra grensegjerdet selv.


Det har skapt nytt håp om at en våpenhvile faktisk kan etableres mellom Hamas og Israel. Israel har lovet bemerkelsesverdig lettelse til palestinerne i Gaza, hvis rakettangrep, brannbombeangrep og ballongenes uklare hensiker er satt. Hamas er presset av intern misnøye i Gaza med dårlig økonomi. For noen uker siden var det protestdemonstrasjoner mot Hamasregimet. Suksessen til våpenhvileforhandlingen er fortsatt uklart. På mandag sa israelske sikkerhetskilder at lederen av islamsk jihad i Beirut hadde beordret organisasjonens militante grupper i Gaza om å starte et stort angrep mot Israel for å hindre en våpenhvileavtale. Noen observatører mener at en slik ordre kan komme fra Iran, som er imot en våpenhvile.