Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

GENESARETSJØEN TRUET AV FLOM

 

Genesaretsjøen truet av flom
For tiden kan vannstanden i Galileasjøen komme til å nå «øverste røde linje», og da må demningene sørover åpnes.
 

Folk flest i Israel pleier å følge godt med på vannstanden i Genesaretsjøen fordi ferskvannet i sjøen lenge var Israels viktigste drikkevannskilde. Års rytmen var preget av at vinterregnet forhåpentligvis fylte sjøen godt opp med ferskvann, mens vannforbruket i sommerhalvåret likevel tæret hardt på ressursene og truet med å senke vannstanden ned under den «nederste røde linjen».


Men slik er det ikke lenger. For 15 år siden åpnet Israel det første avsaltingsanlegget for avsalting av sjøvann. Det har lettet trykket på Galileasjøen slik at Israel nå kan greie seg uten vann fra Galilea. Likevel er Galileasjøen fremdeles en viktig reserve-kilde for ferskvann.
Galileasjøen har flere navn. I Bibelen møter vi navn som Tiberiassjøen, Galileasjøen og Genesaretsjøen. Det sistnevnte navnet er en versjon av det hebraiske navnet «Kinneret». Det er det moderne Israels vanlige navn på denne store innsjøen. «Kinneret» betyr «harpe» og avspeiler at sjøen (sett ovenfra) ser ut som en harpe.
 
Øverste og nederste «røde linje»
Nylig nådde vannstanden i Kinneret et mål på bare 13 cm under «den øverste røde linjen». Det betyr at sjøen denne vinteren er blitt aldeles stufull av ferskvann. Og det er første gang på visstnok 16 år.
Dagen etter sank riktignok vannstanden igjen med én hel cm. Det kan tyde på at årsveksten i vannstanden kan være nådd toppen og kanskje er begynt å snu.
Men det antas også at nedgangen på én cm berodde på at styresmaktene slapp noe av ferskvannet i Kinneret inn i det israelske distribusjonssystemet for drikkevann. Myndighetene ønsker ikke å provosere frem flom-situasjoner for restaurantene og hotellene langs bredden av sjøen ved å la veksten i vannstanden nå helt opp til den «øverste røde linjen».
Vannstanden i Galileasjøen måles i relasjon til havets overflate. Den «øverste røde linjen» er definert som 208,80 meter under havets overflate, mens den «nederste røde linjen» er definert som 213 meter under havets overflate.
 
Kriseåret 2001
I kriseåret 2001 sank vannstanden katastrofalt ned under den nedre grensen og stanset til slutt på sensasjonelle minus 214,87 meter. I de følgende årene har myndighetene greid å regulere ferskvanns-forbruket fra Kineret slik at det hele tiden har beveget seg mellom minus 209 og 213 meter. Israels første stor-skala avsaltings-anlegg for produksjon av ferskvann åpnet i 2005. Og i de følgende årene er Israel blitt så selvforsynt med slikt ferskvann at det aldri egentlig er nødvendig å bruke Kinneret-vann.
På den andre siden er det fremdeles betydelige fordeler for Israel i å regulere vannstanden innenfor de to yttergrensene. På den ene siden blir vannkvaliteten da sunnere, siden godlynte bakterier da vil ha fullt overtak over visse giftproduserende bakterier. Dessuten vil fiskebestanden i den fiskerike sjøen ha betydelig nytte av en mest mulig normalisert vannstand.
Tradisjonelt har Kinneret-området på denne tiden av året fullt opp med turister. Men ved de siste dagenes rekordmålinger har Corona-krisen gjort regionen fullstendig tømt for turister.