Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Hamas: "Vi vil utslette Israel"

ChristianHeadlines 2017.10.23

I følge Israels nasjonale nyheter sa Sinwar:

"Tiden er ute da Hamas vil diskutere anerkjennelse av Israel. Diskusjonen handler nå om når vi skal utslette Israel."

"Ingen kan presse Hamas til å anerkjenne Israel og Ingen vil kunne avvæpne oss. "

Tidligere i uken krevde Jason Greenblatt, som er president Trumps spesialutsending til Midtøsten, at Hamas avvæpner, anerkjenner Israel, og følger alle andre avtaler og forpliktelser den palestinske myndigheten har gjort i løpet av de siste 25 årene.

Greenblatt sa: "Alle parter er enige om at det er viktig at den palestinske myndigheten kan påta seg fullstendig, ekte og uhindret sivile sikkerhetsansvar i Gaza, og at vi jobber sammen for å forbedre den humanitære situasjonen for palestinere som bor der."

"USA gjentar viktigheten av å overholde kvartettprinsippene: enhver palestinsk regjering må utvetydig og eksplisitt forplikte seg til å avstå fra vold, anerkjenne staten Israel, godta tidligere avtaler og forpliktelser mellom partene - herunder å avvæpne terrorister - og forplikte seg til fredelige forhandlinger .”

"Hvis Hamas skal spille noen rolle i en palestinsk myndighet, må den akseptere disse grunnleggende kravene."

Nylig undertegnet Hamas og den palestinske frigjøringsorganisasjonens leder Abbas en avstemningsavtale som etablerte en forent regjering mellom Hamas og Abbas.

Israel erklærte at landet ikke ville forhandle med den enhetlige Hamas-PLO-regjeringen.