Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

HAR AVVERGET 450 TERRORANGREP I ISRAEL

Har avverget 450 terrorangrep
Israel har avverget 450 betydelige terrorangrep i løpet av de ni første månedene i 2019, opplyser sjefen for den israelske innenlands-etterretningen, Sjin Bet.
 

Av Odd Sverre Hove
 
Til sammenligning avverget Israel 500 alvorlige terrorangrep i hele kalenderåret 2018.
Sjefen for sikkerhetsorganisasjonen Sjin Bet heter Nadav Argaman. Han sier at all den vellykkede avvergingen av terrorisme i Israel dels beror på avansert teknologi og dels på tett og godt samarbeid med de andre israelske sikkerhetsorganisasjonene, i tillegg til godt samarbeid også med andre lands tjenester.

Takket være dette nitide og inngående sikkerhetsarbeidet har vanlige israelere hele tiden hatt frihet til å leve trygge dagligliv uten å trenge å bekymre seg over alt det som skjer utenfor synsranden deres, sier Argaman ifølge nettavisen The Times of Israel.
 
Ensom-ulv-terrorisme
Under en utstillings-konferanse i Tel Aviv om ubemannede kjøretøyer sier Sjin Bet-sjefen at den israelske teknologien og den israelske forsvars-industrien alltid ligger innenlands-etterretningenes hjerte nær.


Vi kjøper fortrinnsvis våre egne beste produkter til etterretningsformål. Og vi investerer gjerne i ny avansert teknologi.
Ved siden av teknologi opplyser Argraman at Sjin Bet har et betydelig nettverk av informanter. Dessuten bruker man hele rekken av andre konvensjonelle etterretnings-teknikker.
Konkret nevner han bruk av avanserte algoritmer for å skanne sosiale medier på jakt etter «ensom-ulv-terrorister», som regnes som noe av det vanskeligste etterretningstjenestene må befatte seg med.
 
Ros fra statsministeren
Statsminister Benjamin Netanjahu er full av beundring for antiterror-virksomheten til Sjin Bet-organisasjonen.
Dere har avverget 450 terror-angrep i år og 500 i fjor. Det er ganske utrolig høye tall. Men disse tallene betyr samtidig at hundrevis av israelske liv er blitt reddet – og de skylder dere nå livene sine. Jeg vil derfor takker dere fra dypet av hjertet mitt for det lyset dere holder så skinnende. Dere kjemper hver dag med diskresjon, kløkt, kreativitet og en ufattelig oppgave-troskap, sier statsministeren.