Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

HELSEMINISTER LITSMAN VIL BLI BOLIGMINISTER

Benjamin Netanjahu og helseminister Jaakov Litsman

 

Helseminister Litsman vil bli boligminister
Midt i Israels regjerings-dannelse og corona-krise har helseminister Jaakov Litsman bedt om å få bli boligminister. 
Jaakov Litsman har vært en stillferdig helseminister i alle Netanjahu-regjeringene helt siden Netanjahus valgseier i 2009. Under corona-krisen er han imidlertid som helse-statsråd kommet i mediefokus som aldri før, først med overraskende positiv dekning, men så under nådeløst fiendtlig medie-kritikk.
Nå ber helseminister Litsman statsministeren om å få skifte departement og bli bolig-statsråd.
 
Sokner til religiøst parti
Jaakob Litsmann er valgt inn i det israelske parlamentet Knesset fra det religiøse partiet UTJ, som blant annet inkluderer det religiøse khasidiske partiet Agudat Jisrael. At retningen kalles «khasidisk» betyr at det dreier seg om en fromhets-søkende ultra-ortodoks retning med røtter i Øst-Europa. Innenfor parti-alliansen UTJ (som står for «United Thora Judaism») samarbeider Agudat med Degel Hatora som er et ikke-khasidisk ortodokst religiøst parti. Begge representerer askenasisk («vestlig») ortodoks jødedom.
Som religiøst parti styres Agudat egentlig av en åndelig leder, rabbi Jaakov Arje Alter. Han er leder for Gerrer-retningen av ortodoks jødedom. Allerede i 1999 ba han Jaakov Litsmann om å være rabbiens personlige representant i Agudat og i UTJ. Det har Litsman deretter vært hele tiden siden.
 
Var lenge visestatsråd
Med årene er Jaakov Litsman kommet til å stå Benjamin Netanjahu personlig ganske nær. Det har bidratt til å gi Netanjahu større forståelse for religiøs jødedoms holdninger i aktuelle politiske spørsmål. Samtidig har det også bidratt til å utforme en ganske fast allianse mellom Likud og askenasisk jødedom, på samme måten som Arje Deri i det andre store religiøse partiet, Sjas, har bidratt til å forme en tilsvarende fast og sterk allianse mellom Likud og sefardisk («østlig») jødedom.
Av teologiske grunner har Agudat egentlig aldri anerkjent det moderne Israel som jødisk hjemland i henhold til Moselovens statsstyrings-bestemmelser. Derfor har Jaakov Litsman i det lengste vegret seg mot å bli formell statsråd. Løsningen ble lenge at han nøyde seg med tittelen vise-statsråd. Derfor ble det Netanjahu selv som tjenestegjorde som departementets formelle statsråd. Litsman gjorde så å si det departementale fotarbeidet, og Netanjahu møtte Litsmann og departementsråden jevnlig til sandpåstrøings-møter.
Men den ordningen ble det slutt på da Høyesterett i fjor forbød Netanjahu å fungere som statsråd i tillegg til å være statsminister. Litsman samtykket motstrebende i å ta opp statsråd-tittelen. Men arbeidsmøtene med Netanjahu og departementsråden fortsatte i praksis som før. Og det var dette samarbeids-mønsteret som deretter fungerte så fremragende da corona-krisen plutselig rammet Israel.
 
Smittet av corona
Litsmans gode medie-omdømme fra de første ukene med corona-krise forverret seg brått da de israelske corona-tallene plutselig viste en truende overhyppighet av corona-smittede i ultra-ortodokse miljøer. En del av disse miljøene hadde vegret seg i det lengste mot å stenge ned synagogene sine. Resultatet ble en brå stigning av ultra-ortodokse corona-smittede.
Mediene mente også å vite at statsråden selv, Litsman, hadde brutt sitt eget departements bestemmelser og deltatt i ulovlige synagoge-gudstjenester, noe som resulterte i at Litsman selv ble smittet av corona. Litsmann selv benekter denne versjonen. Men smittet ble han.
Uansett skal rabbi Arje Alter nå være kommet til at Litsman bør skifte departement. Før helgen ba derfor Litsman statsministeren om å få skifte over fra Helse til Bolig.
Det blir antatt at anmodningen nå behandles internt mellom Bibi og Benny under arbeidet deres med å sette sammen den nye israelske stor-koalisjonen. En medieversjon går ut på at De Blå-Hvite har så lyst på Helsedepartementet at de er villig til å godta gjeninsetting av Juli Edelstein fra Likud som parlaments-president i bytte for Helsedepartementet. Men om det er noe mer enn et rykte, vet man foreløpig ikke.