Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

HISTORISKE PARALLELLER - FRA KYROS TIL TRUMP

Det er nærliggende å trekke historiske paralleller mellom Kyros, Balfour og Trump. Alle tre har spilt en viktig rolle i jødenes historie og dermed i frelseshistorien.

  Av Marian Eigeles (tidl. styremedlem i Ordet og Israel) Artikkel i Dagen 11.8.20

Da Kyros erobret Babylon, grunnla han det persiske imperium, som ble første verdens imperium. Og hans politikk betød et brudd med de assyriske og babylonske kongers politikk. Deres politikk var å deportere de erobrete nasjoner i andre deler av sine riker. Mens Kyros gav i 538 f.Kr. et edikt som tillot hvert folk å dra tilbake til sitt opprinnelige land. Slik ble det slutt med jødenes babylonske fangenskap og begynnelsen på et nytt liv i forfedrenes land. Om dette kan vi lese i bøkene Ezra og Nehemiah. Og i Jes. 45, leser vi at Gud omtaler Kyros som sin «Mashiach» det vil si Messias-salvede. Det er verdt å merke at Kyros ikke var jøde og Gud likevel kalte ham for Messias. Og i Jes. 45,4 leser vi at den gjerning Gud har satt Kyros til å gjøre var for Israel, hans utvalgte tjeners skyld.

Sir Arthur James Balfour (1848–1930) har allerede i 1903 fattet interesse for det jødiske spørsmål, da Herzl ledet forhandlingene med den britiske regjering. Men det var Chaim Weizmann som vant ham for sionismens sak. Det var i egenskap av britisk utenriksminister at Balfour 2. november 1917 gav den berømte erklæring som bærer hans navn. Dette er en erklæring som har de samme dimensjoner som Kyros’ edikt. Balfourerklæringen gav uttrykk for den britiske regjerings støtte til etableringen av et jødisk nasjonalt hjem i forfedrenes land. Gjennom San Remo traktaten fikk Balfourerklæringen folkerettslig gyldighet. Dermed fikk jødene retten til å komme tilbake til sitt eget land, slik som Kyros gav til deres forfedre.

Da Trump I 2018 erklærte at han ville flytte USAs ambassade til Jerusalem, lød det som en ny Balfourerklæring. I likhet med Balfourerklæringen var dette en anerkjennelse av jødenes historiske rettigheter. Og flyttingen er nå et faktum. Og senere har han anerkjent Israels suverenitet over Golan og nylig Israels eierett til hele Jordandalen. Trumpshandlingen har fått verdens politiske og kirkelige ledere til å rase. Men gjennom disse handlinger kan han sidestilles med Kyros og Balfour. Og det som i Jes. 45,1 og 4 sies om Kyros kan anvendes på Trump. Bare at de amerikanske presidenter ikke salves, men tas I ed.

De som har det vanskelig for å anerkjenne Trumps storhet viser til hans dårlige oppførsel og de gale ting han gjør. Og de har rett. Man kan lage en liste med det gale han gjør. Og hans manglende vilje og evne til å ta selvkritikk er en fare for ham selv og for det gode han har gjort. Likevel kan vi lage også en liste med det gode han har gjort og gjør.

Men det virkelige problem i den amerikanske politikk er Biden og ikke Trump. Bidens frieri til landets muslimske statsborgere med løfte om å gi dem makt og innflytelse er farlig. Dette varsler ikke noe godt og særlig ikke for jødene. Det kan føre USA i antijødisk retning. Og jødefiendtlighet betyr gudfiendtlighet. Dette betyr at alternativet til Trump er farligere enn selveste Trump.