Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

HØYREPARTIET JAMINA VELGER OPPOSISJON?

 Naftali Bennett, Leder av Jamina 

 

Høyrepartiet Jamina velger opposisjon?
Partier annonserer det selv i en pressemelding, men det kan fremdeles tenkes en snu-operasjon i siste liten.
 
 
 
Hvis sluttresultatet skulle bli at Jamina går i opposisjon, vil det i tilfelle være første gang i løpet av hele den 17 måneder lange regjeringskrisen i Israel at hele høyreblokken ikke står sammen med Netanjahu.
Men det hører med til akkurat Jaminas politiske profil at noen av partiets politikere er taktikere i mesterklassen. Derfor kan pressemeldingen om å gå i opposisjon – bare to dager før den nye Bibi-Benny-regjeringen skal annonseres – like gjerne tolkes som et forhandlingstaktisk utspill under taburett-fordelingen.
 
Netanjahu-kritikk fra høyre
En av Jamina-lederne, Naftali Bennet, sier at både Bibi og Benny misliker tanken på å måtte sitte med ansvaret for Helsedepartementet foran neste oppflamming av Corona-viruset.
Også denne uttalelsen antas å være ment som et forhandlingsutspill. Jamina ble av Bibi og Benny angivelig avspist med bare tre ubetydelige statsrådsposter, mens partiet selv lenge har ønsker seg Helsedepartementet.
Naftali Bennet har det siste halvåret vært forsvarsminister. Men avtalen med De Blå-Hvite om en storkoalisjon innebærer at den taburetten nå går til De-Blå-Hvite.
Mens de andre partiene i høyreblokken tradisjonelt har valgt å holde en lav profil i solidaritet med Netanjahu, har minst to av de fire Jamina-lederne gang på gang sendt ut signaler om  at de synes Netanjahu og Likud opptrer altfor forsiktig i flere av de politiske hovedspørsmålene. Særlig Bennet har omgitt seg med en nokså løsmunnet Netanjahu-kritisk profil.
 
Veltalende og hyperaktiv
Mange i Israel tror Netanjahu av den grunn misliker å ha Naftali Bennet med på laget. Man antar videre at dét er den egentlige grunnen til at Bibi angivelig bare skal ha tilbudt Jamina små og ubetydelige statsrådsposter. På den andre siden liker de store opposisjonsmediene å blåse opp spenninger mellom Bennet og Netanjahu, i håp om at det med tiden skal etablere seg en varig konflikt.
Det hører ellers med til historien at Bennet i en del henseender fremtrer som ikke så lite av en yngre blå-kopi av Netanjahu selv.
Som Bibi er Naftali ualminnelig veltalende. Som Bibi er han veltalende både på hebraisk og engelsk, etter en tenårings-periode som skoleelev i USA. Og som Bibi er Bennet dessuten hyperenergisk. Han jobber både hele dagen og halve natten. Men det rår tvil om hvorvidt han er like svimlende intelligent.
Som forsvarsminister det siste halvåret har Bennet iverksatt en lang rekke tiltak som har forberedt grunnen maksimalt for innføring av israelsk suverenitet over bosettingene i C-områdene, pluss i Jordandalen og Nordre Dødehavsregion. Bennet profilerer bevisst seg selv som ualminnelig handlekraftig.
 
Flere andre stor-stjerner
Ved siden av seg innenfor Jamina har Naftali Bennet dessuten flere andre politiske stor-stjerner blant Israels litt yngre politikere. Ajelet Sjaked var lenge justisminister i Netanjahu-regjeringene. En periode var hun også Jamina-formann. Som justisminister maktet hun å hanskes med Høyesteretts mektige justitiarius, Ester Hajut, på en måte som høyresiden ofte var tilfreds med. Mange har spådd at hun kan ha potensiale til å bli Israels nye Golda Meir.
Nå er Jamina egentlig en  blokk av tre forskjellige høyrepartier: Bajit Jehudi, som ledes av Rafi Peretz, Nasjonal-unionen, som ledes av Betsalel Smotrich og Nye Jamin (= Høyre), som ledes vekselvis av Bennet og Sjaked. Også Smotrich regnes som en lovende tungvekter av en yngre politiker, noe som kan ha gjort det praktisk vanskelig for Bibi å kunne tilby tilfredsstillende taburetter til alle tre.
Partinavnet Jamina er ellers dannet av ordet for «høyre» («Jamin») pluss en retnings-angivende a-endelse som signaliserer betydningen «Med kurs mot høyre», eller «Til Høyre». Jamina har for tiden 6 folkevalgte i Knesset. Ved regjeringsdeltakelse kan Jamina øke regjeringsflertallet fra 72 til 78 av parlamentets 120 folkevalgte.