Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

HØYTIDS-SESONG I ISRAEL MED REGJERINGSTRØBBEL


Mellom helligdagene fortsetter Bibi Netanyahu regjerings-forhandlingene, samtidig som han forsvarer seg mot påstått korrupsjon.
 

                                Av Odd Sverre Hove
 
• Israel er inne i den såkalte høytids-sesongen. Den begynte mandag 30. september med jødisk nyttårsdag. Og den fortsetter – helt frem til Løvhyttefesten er over den 23. oktober.
• Vanligvis skrur israelerne intensiteten i de innenrikspolitiske stridighetene ned på sparebluss mens høytidssesongen pågår. Men i år er det flere heftige spørsmål som står øverst på saklisten i mediene. Og mellom hver helligdag eller halv-helligdag virker det som om både mediene og partiene holder intensiteten maksimalt oppe.
• I tillegg må Israel holde maksimal militær beredskap tvers gjennom hele høytids-sesongen – fordi Iran og et tyvetall Iran-tilknyttede sjia-muslimske stedfortreder-hærer hver dag truer med voldsommere ordbruk enn noen sinne.
 
Mission Impossible?
• En av de heftige politiske sakene som ruller og går også i høytids-sesongen er statsminister Netanyahus regjerings-forhandlinger. Det er gått en uke siden president Rivlin ga Bibi i oppdrag å prøve å danne ny regjering. Valgresultatets tall og koalisjons-matematikk tyder på at det oppdraget egentlig er umulig. Men presidenten la voldsomt press på både Bibi Netanyahu og opposisjonsleder Benny Gantz – for å få dem til i å danne stor-koalisjon og rotere med to år hver som statsminister.
• I lojalitet med dette har Bibi hatt et knippe møter med Benny Gantz. I går så det ut til at den planen var knust. Lederen for Det blå-hvite opposisjonspartiet, Benny Gantz, meldte da avbud til et forhandlingsmøte, og mediene tolket det som bevis for at storkoalisjons-planen nå er død.
 
Allergisk mot de religiøse
• I dag skal så Bibi etter planen ha et forhandlingsmøte med lederen for det lille russiske innvandrer-partiet Jisrael Beitenu. Han heter Avigdor Lieberman. Han står på vippen mellom de to blokkene. Med hans åtte mandater i ryggen ville Bibi hatt styringsdyktig flertall i Israels parlament Knesset.
• Men i utgangspunktet ser det ikke ut til at de israelske mediene tror dagens møte med Lieberman vil føre til noe heller. For det var Lieberman som etter det første valget i april hoppet av Netanyahu-koalisjonen og tvang frem nyvalg etter bare fem måneder. Avigdor Lieberman synes det siste året å være blitt allergisk mot de religiøse partiene som Netanyahu er alliert med.
• Også i Den blå-hvite opposisjons-fraksjonen er det en gruppering som er allergisk mot å gå i regjering med de religiøse partiene. Det blå-hvite partiet er egentlig en koalisjon av tre partier, og parti-fraksjonen Jesj Atid, ledet av TV-personligheten Jair Lapid, opptrer like anti-religiøst som Avigdor Lieberman. Antagelig må det en parti-splittelse på blå-hvit side til før Benny Gantz eventuelt godtar en storkoalisjon.
• Mens den fastlåste regjeringssituasjonen altså alt i alt virker like fastlåst som for en uke siden, er det nå kommet bevegelse i en annen sak som mediene i Israel har ventet lenge på. Det gjelder en påstått korrupsjons-anklage mot statsminister Netanyahu.
 
Kinkige bevis-krav
• Strafferettslige korrupsjons-anklager krever vanligvis at det fins to parter som bevislig har ytet hverandre tjenester til gjensidig fordel, og at partene dessuten vet at ytelsene var ulovlige. Korrupsjons-anklager krever derfor ganske avanserte juridiske beviser vedrørende partene på begge sider i en slik prosess.
• Og hvis en av partene faktisk har et embete, for eksempel som statsminister, der han faktisk har embetsplikt til å treffe beslutninger i store og økonomisk omfattende spørsmål, kan det bli kinkig for etterforskerne å bevise en tydelig forskjell mellom en normal politisk beslutning-prosess og en eventuell strafferetts-stridig korrupsjon.
• «Økokrim»-etterforskningen mot statsminister Benjamin Netanyahu startet dessuten like etter at Netanyahu vant valget i 2015. Opposisjonen som tapte – var også den gangen desperat fordi velgerne hadde prioritert Netanyahu fremfor venstresiden. I en beryktet rådslagning etter valg-nederlaget ble det sagt rett ut at den eneste måten man kunne bli kvitt Netanyahus valg-overtak på, var ved å starte politi-etterforskning mot ham.
• Omtrent hver eneste uke i tiden som fulgte er det så kommet medie-lekkasjer om hva «Økokrim»-i Israel, «Lahavs Unit 433», angivelig skal ha funnet i denne etterforskningen.
 
Latterlige fille-spørsmål
• Lenge var lekkasjene dominert av direkte latterlige fille-spørsmål, så som spørsmålet om hvor mange pantflasker fru Netanyahu angivelig med urette hadde fått utbetalt pant for etter arrangementer i statsministerboligen. Omsider lærte mediene at det ikke nyttet å prøve å dømme Benjamin Netanyahu for mini-handlinger som i tilfelle bare var begått av fru Netanyahu.
• Men medienes forhånds-dømmende reportasjer fortsatte likevel hver eneste uke i bortimot hele fireårs-perioden. I februar i år la riksadvokaten i Israel langt om lenge frem en foreløpig siktelse mot Netanyahu. Den handlet om to tilfeller av såkalt «tillits-brudd» og ett tilfelle av korrupsjon.
• I det israelske systemet er riksadvokat og regjeringsadvokat en og samme person. Det er derfor merkelig å lese om hvordan riksadvokat Mandelblit regelmessig i rollen som regjeringsadvokatmå utføre juridiske tjenesteoppdrag for en statsminister som han samtidig i rollen som riksadvokatholder på å korrupsjons-etterforske.
 
Rett til juridisk høring
• I det israelske systemet har dessuten den som er mistenkt i slike saker rett til å imøtegå påtalemyndighetens argumenter i en egen høring før riksadvokaten tar endelig stilling til om å det skal reises formell tiltale. Og nå, midt mellom helligdagene i den israelske høytids-sesongen, er tiden omsider kommet for riksadvokatens hørings-møter med statsminister Netanyahus advokat-team.
• Det første av disse fire høringsmøtene fant sted onsdag 2. oktober. Netanyahu ba om TV-overføring fra alle de fire høringene slik at folk flest i Israel – etter fire år med ukentlige Netanyahu-fiendtlige lekkasjer – omsider kunne få høre statsministerens egen versjon. Men det ble i forrige uke avslått av riksadvokat Mandelblit.
• Dermed var onsdagens milelange høring lukket for pressen. Og idet denne nyhets-oppdateringen produseres, er det ennå ikke kommet nyheter eller lekkasjer fra innsiden av det lukkede høringsmøtet.
• Men på veien inn til gårsdagens regjeringsmøte sa en av Netanyahu´s advokater at han hadde godt håp om å legge frem så solide beviser i Netanyahus favør at riksadvokaten finner det riktig å henlegge hele korrupsjons-anklagen.
 
Iran truer hver dag
• For å oppsummere: Mens israelere flest har høytids-sesong – og mens mediene mellom hver helligdag rapporterer heseblesende om fraværet av nyheter fra både regjeringsforhandlinger og riksadvokat-høring – må Israel under Bibi´s ledelse holde maksimal militær beredskap både hverdag og helg.
• For Irans ledere og generaler slår nå daglig på store krigstrommer med mer og mer heftig krigs-propaganda – rettet mot Israel, mot Saudi-Arabia, mot Emiratene, mot Jordan og mot USA.
• Det har hendt før at Israels fiender valgte å gå til plutselig krig mens Israel hadde høyhellig helligdag.