Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

HVA ER FAKTA OM IRANS TRUSLER?

Han sier videre at Iran ikke kan stole på noe land og bør forberede seg på at avtalen faller gjennom til tross for EUs løfter. Utenriksminister Ine Erikssen Søreide mener at uttalelsene er et forsøk på å presse EU og landene som har forpliktet seg til å opprettholde avtalen. Videre tror hun at Iran ønsker å sende et signal også til USA og Europa om at de ikke har veldig god tid på seg til å vurdere om de fortstt vil bli i avtalen.

   Ayatolla Ali Khameini

Av Bjarne Bjelland  9.6.18

På www.regjeringen.no sin nettside ligger følgende melding fra utenriksministeren:

«Jeg beklager at president Trump i kveld har kunngjort at USA trekker seg fra atomavtalen med Iran og innfører de amerikanske atomrelaterte sanksjonene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.- Vi er også bekymret over at dette kan gi økt ustabilitet i en allerede urolig region, og over hvilke konsekvenser beslutningen kan få for det internasjonale samfunnets evne til å hindre spredning av kjernevåpen og for Ikke-spredningsavtalen (NPT).Vår holdning til atomavtalen med Iran (JCPOA) er klar: Avtalen bidrar til regional stabilitet og tjener vår sikkerhet. JCPOA har vært effektiv og virker etter hensikten, som er å hindre Iran i å utvikle atomvåpen. Vi har full tillit til IAEAs verifikasjonsarbeid og deres vurdering av at Iran overholder sine forpliktelser. Trumps beslutning utelukker ikke en videreføring av atomavtalen. Vi oppfordrer Iran sterkt til å forbli i avtalen, og det er positivt at Iran er åpne for å arbeide for å videreføre avtalen. Vi støtter EUs tydelige uttalelser om videreføring av avtalen, sier utenriksminister Eriksen Søreide.»

Statsminister Benyamin Netanyahu advarte nylig i samtaler med Tysklands rikskansler Angela Merkel at Irans aktiviteter i Midt-Østen kan forårsake en ny bølge av flyktninger mot Europa. Han sa videre at Iran ønsker å utvide sjiamuslimenes innflytelse og konvertere sunnimuslimene. Dette kan føre til en religionskrig, som vil føre til masse flyktninger, og vi vet hvor de vil strømme til, sa han. Uttalelsen må også ses i forbindelse med atomavtalen med Iran og å innføre sanksjoner mot regimet. Iran samarbeider med Hizbollah, Hamas, Islamsk Jihad og andre. Netanyahu følger godt med hva som skjer i Iran og hans uttallelser bør absolutt være grunn til å lytte til.

.Den siste tiden har israelske krigsfly igjen angrepet flere iranske mål i Syria. Ifølge anslag gjort av tenketanken Stratford har Israel angrepet iranske og iransk tilknyttede mål i Syria minst 150 ganger siden begynnelsen av borgerkrigen i Syria i 2011. Det nye nå er at israelske talsmenn har tatt ansvaret for angrepene, noe de unngikk å gjøre tidligere.

Den Iranske trusselen har økt de siste årene og landet profilerer seg med trusler sterkere enn tidligere. Det er ingen tvil om at Iran må oppfattes som en fare mot Israel med sine stadige gjentagelser om å utslette landet. Irans posisjonering i Iran og utplassering av raketter i Hizbollah i Libanon er en klar og tydelig krigstrussel mot Israel. Det er betimelig å spørre om ikke Iran også utgjør en global trussel?

De europeiske landene vil fortsette avtalen og bebreider president Trump for å true den internasjonale orden ved å trekke seg fra en internasjonal avtale. Denne bebreidelsen skulle nok heller vært adressert til tidligere president Obama og hans utenriksminister Kerry som sammen med naive europeiske ledere inviterte Iran inn i varmen.

Iran samarbeider i dag med Hizbollah, Hamas, Islamsk Jihad og andre terrororganisasjoner. Alle kjenner også sikkert til hvordan landet daglig krenker menneskerettighetene som gjelder for alle innbyggerne også i Iran.

 

Europa ser ikke ut til å få øye på de faktiske forhold når det gjelder Irans siste aktiviteter. Statsminister Benjamin Netanyahu har presentert det israelske gjennombruddet i bevisførsel gjennom Mossad sin operasjon inne i Iran hvor mer enn hundre tusen dokumenter og digitale filer ble tatt fra en lagerbygning. Innholdet beviser at Iran lyver for det internasjonale samfunnet, sa Israels statsminister da han presenterte aksjonen til Mossad inne i Teheran. Netanyahu sa at Irans ambisjoner er å bygge et atomvåpenarsenal, inkludert raketter som skal bære atomstridshoder. Trump sin beslutning om å bryte atomavtalen etter denne presentasjonen helt i tråd med Israels syn og ikke minst i tråd med deres bevis.

Med de siste hendelser om Iran og det som nå faktisk skjer i dette området må det være betimelig å spørrre om hvilke sikkerhetsvurderinger som ligger til grunn for de vurderinger som blir brakt til torgs av europeiske ledere. Disse vurderingene vil også ligge til grunn for hvilken beredskapspolitikk europeerne skal utøve i sitt forhold til truslene fra Iran. 

De fakta som ligger til grunn fra europiske ledere er noe helt annet enn Israel og USA sin anlyse av situasjonen. Å ikke forholde seg til lederen av Europas demokratiske utpost om de farer som truer hans eget land og ikke minst den europeiske verdensdel kan komme til å koste dyrt i fremtiden for vår egen verdensdel.