Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

"IKKE MER PALESTINSK HJELP, MED MINDRE AVTALE », SIER TRUMP

I en konferansesamtale med jødiske samfunnsledere i USA til ære for det jødiske nyttåret, sa Donald Trump at palestinerne ikke ville motta ytterligere pengemidler før de kom til enighet med Israel.

 President Trump

Unitid with Israel / Ole Bernhard Sørbøe

 
Trump uttalte bemerkningen under en konferansesamtale som ble arrangert i påvente av det jødiske nyttår der presidenten kommuniserte med en rekke amerikanske jødiske ledere.

Trumps bemerkninger kommer samtidig med administrasjonens beslutning om å kutte midler både til FN-byrået UNRWA, og direkte hjelp til palestinerne. Til dette formål bemerket Trump under konferansesamtalen at finansieringen bare ville bli gjenomført dersom palestinerne kom til en avtale med den jødiske staten Israel.

"Hva jeg vil fortelle dere, er at jeg foreløpig har stoppet massive mengder som vi skal betale til palestinere og palestinske ledere," sa Trump i et opptak av samtalen som ble sendt av Israels kanal 10.

"USA vil betale dere enorme mengder penger. Og jeg sier, "Dere får penger, men vi betaler ikke før dere har gjort en avtale med Israel. Hvis dere ikke gjør en avtale, betaler vi ikke,"forklarer Trump i opptaket.

Som svar på et spørsmål stillet av juridisk ekspert og Harvard juristprofessor Alan Dershowitz, svarte Trump: "Jeg synes ikke det er respektløst i det hele tatt" å bruke hjelp som et verktøy for å stimulere palestinerne til å forhandle. "Jeg synes det er respektløst når folk ikke kommer til forhandlingsbordet," la han til, ifølge et utskrift utgitt av Jødisk insider.