Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

IRAN FEIRET «RAKETTANGREP» PÅ DIMONA

                   

                      Iran feiret «rakettangrep» på Dimona
Syrisk rakett-våpen i Negevs ørkensand var egentlig bare en syrisk feil-skyting, sier IDF.
 

 
Regime-tro iranske medier feiret torsdag morgen med stor begeistring et påstått iransk gjengjeldelses-angrep med rakettvåpen mot det israelske atomreaktor-anlegget i Dimona i Negev. Men det israelske forsvaret IDF svarer at raketten, som traff ørkensand minst 30 kilometer fra Dimona, i virkeligheten bare var en syrisk feilskyting av en SA5-rakett. Den var i virkeligheten innsiktet mot et israelsk fly under et israelsk angrep på iranske mål nord for Damaskus.
På den andre siden forteller flere nyhetskilder om en enorm nattlig eksplosjon og et flammehav i Negev. Eksplosjonen skal angivelig være blitt hørt både i Gasa og i Jerusalem. Men det israelske forsvaret tilskriver eksplosjonen et israelsk antirakett-våpen som ble avfyrt mot den iransk-syriske raketten. Militær-korrespondent Seth J. Frantzman skriver at det israelske antirakett-våpenet trolig var en amerikansk-bygget Patriot-rakett.
 
Feiret et mislykket angrep
Uansett mener de iranske mediene at hendelsene i Negev et par timer etter midnatt natt til torsdag må tilkjennes status som et iransk gjengjeldelsesangrep på Israel etter Israels vellykkede sabotasjeaksjon mot det iranske atomvåpen-anlegget i Natantz noen uker i forveien.
I så fall feirer de regime-tro iranske avisene altså et mislykket iransk gjengjeldelses-angrep som åpenbart bommet på den israelske Dimona-reaktoren med over 30 kilometer.
Israel besvarte på sin side den feilskutte syriske SA5-raketten i Negev etter bare noen minutter. Det israelske gjensvaret besto i ødeleggelse av det syriske utskytnings-batteriet sammen med et antall andre mål ved småbyen Dumair ca 40 kilomketer nord for Damaskus.
 
Den israelske versjonen
Det israelske forsvarets versjon torsdag formiddag var at syrisk luftvern natt til torsdag som vanlig skjøt et antall bakke-til-luft-raketter mot noen israelske fly som angrep iranske mål på bakken nord for Damaskus i Syria. Disse bakke-til-luft-rakettene var av typen SA5. De egner seg ikke som angreps-raketter rettet mot bakkemål milievis unna. Og de israelske flyene har omfattende typer beskyttelse mot den slags syriske luftvern-raketter.
Syriske kilder hevder riktignok nærmest ukentlig at de syriske rakettene skjøt ned de fleste israelske angrepsrakettene under denne typen israelske angrep på iranske mål i Syria. Men det er propaganda som aldri er blitt bekreftet og som sjelden får tiltro i internasjonal presse.
Om trefningen nord for Damaskus natt til torsdag sier det israelske forsvaret videre at en av de syriske SA5-rakettene, som bommet på ett av de israelske flyene, fortsatte 300 kilometer sørover før den falt ned i ørkensanden. Det israelske rakett-forsvaret fulgte åpenbart med på rakettens bane sørover og fyrte av et antirakett-våpen mot den. Og det var åpenbart dent voldsomme eksplosjons-lyden fra dette israelske antirakett-våpenet som folk hørt over store avstander i det sørlige Israel, mens rakett-biter ramlet mot ørkensanden omtrent 30 kilometer fra Dimona.