Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ISRAEL ÅPNET FLYPLASS: 380 NYE INNVANDRERE

Israel åpnet flyplass: 380 nye innvandrere
Flyplassen har vært corona-stengt lenge, men åpnet nå for jødisk «alija».

 

 
Israel pleier å bruke begrepet «alija» om jøder som slutter å bo i adspredelse og bestemmer seg for å flytte hjem i Israel. Bokstavelig betyr ordet «oppstigning». Men i denne sammenhengen brukes det som betegnelse for «å flytte varig hjem til Israel for å bli israelsk statsborger».
Før helgen kom det altså et fly til Ben Gurion-flyplassen med jøder fra flere land som ønsker å gjøre «alija». Ombord i flyet var det 286 etiopiske jøder, 82 ukrainske jøder og 12 jøder fra Sør-Afrika.
Ben Gurion-flyplassen ved Tel Aviv har på grunn av corona-pandemien vært stengt for flytrafikk helt siden tidlig i januar. Men før helgen åpnet man flyplassen for dette éne flyet. For når noen gjør «alija», da åpner Israel av prinsipp stengte dører. En pandemi er i så måte ingen hindring.
 
Finansiert av jøder og kristne
Statsråden for Alija og Immigrasjon, Pnina Ramano-Sjata, og transportminister Miri Regev møtte begge frem på flyplassen for å ønske de nye innvandrerne hjertelig velkommen til Israel. Ved siden av disse to sto ledere fra innvandrer-organisasjonen Jewish Agency og lederen den amerikanske organisasjonen Internasjonalt Fellesskapet av Kristne og Jøder. Disse to organisasjonene har finansiert dette flyet med innvandrere, sammen med en nordamerikansk jødisk innsamlings-organisasjon.
Den amerikanske fellesorganisasjonen av kristne og jøder ble på 1990-tallet dannet etter forbilde av den norske organisasjonen Hjelp Jødene Hjem, som ved stiftelsen for 30 år siden ble regnet som noe i retning av et historisk første fellestiltak av jøder og kristne med jødisk innvandring til Israel som felles-formål.
Den etiopiske delen av de 380 nye innvandrerne utgjør en andel av en gruppe på ca 4.000 etiopiske «rest-jøder», som ikke var blitt tatt med under den store operasjonen i 1991. Da reddet Israel med en luftbro 14.000 etiopiske jøder til Israel på ett eneste døgn. Det skjedde midt under militære tumulter i Etiopias hovedstad.
Mange av de nye etiopiske innvandrerne denne helgen har allerede familie blant tidligere etiopiske innvandrere i Israel og vet dermed bedre enn mange hva de kommer til.
 
Alija går foran corona-stengning
Likevel vekker det oppsikt at selv nedstengningen under pandemien ikke makter å stanse jøder som virkelig ønsker å flytte hjem til Israel ved alija. Israel lar virkelig alija gå foran corona-stengning.
I så måte minner fly lasten før helgen ikke så lite om de sovjet-jødene som i 1991 ankom Israel (og kysset asfalten på flyplassen ved ankomsten), trass i at Saddam Hussein av Irak i de dagene drev og skjøt dusinvis at digre russiske Scud-raketter mot Tel Aviv. Israelske karikatur-tegnere moret seg den gangen med et fleipe-sitat fra en russisk-jødisk innvandrer som angivelig lød omtrent slik: – Treffsikkerheten til russiske Scud-raketter er ikke vi russiske jøder særlig redde for. Det vet vi alt om, for det var vi som laget dem.
 
Vil hente flere jøder hjem til Israel
Statsråd Tamano-Sjata hilste de nye innvandrerne før helgen hjertelig velkommen til Israel:
Dere innvandrere fra Etiopia og Ukraina kommer nå omsider til Israel etter i årevis å ha vært langt borte fra familiemedlemmene deres, som kom hit før dere. Nå skal dere endelig få møte dem igjen, trass i at vi her i Israel har måttet holde flyplassen vår corona-nedstengt. Dere er hjertelig velkommen hjem til Israel.
Hun takket også de deltagende organisasjonene for finansieringen av flyreisen: – Det er en stor glede at vi selv i disse crazy corona-tidene kan makte å ta imot nye jødiske innvandrere til Israel.
Formannen i Jewish Agency, Isaac Herzog, forsikret at man vil fortsette å hjelpe jøder i adspredelse hjem til Israel.
Israel har organisert karantene-mottak for de nye innvandrerne ikke langt fra de nye bostedene deres. Før selve integrasjonsprosessen for de nye innvandrerne kan begynne for alvor, må alle sammen gjennom et par uker med corona-karantene.