Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Israel applauderer norsk boikottmotstand

Det er ikke i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har til uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen, har Stortinget vedtatt. – Et viktig steg, sier den israelske statsråden Gilad Erdan.

Norge Idag / Ole Bernhard Sørbøe

Da Regjeringen i oktober la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018, hadde de tatt med helt nye formuleringer angående boikottbevegelsen mot Israel.
På side 187 i budsjettproposisjonen kunne man lese:
«Bekjempelse av diskriminering, herunder også hatefulle ytringer og antisemittisme er viktige prinsipper for det norske engasjementet. Det er heller ikke i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen (Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner).
Regjeringen er imot boikott av Israel. Boikott skaper avstand, og Regjeringen tror i stedet på dialog og samarbeid for å skape tillit som en forutsetning for å løse konflikten mellom israelere og palestinere.»
Da Stortinget avsluttet sin behandling av budsjettet like før jul, ble disse formuleringene stående. Signalet om at Norge ikke ønsker å støtte organisasjoner som har Israel-boikott som hovedformål, tas godt imot i Israel. Der har flere store aviser, som Jerusalem Post og Times of Israel, omtalt saken den siste tiden.
– Dette er enda et viktig steg i arbeidet med å svekke boikottorganisasjonene. Vi vil fortsette å jobbe kontinuerlig med å avdekke europeisk finansiering av palestinske organisasjoner som delegitimerer Israel, sier Israels etterretningsminister Gilad Erdan til Hadashot TV.
I det norske statsbudsjettet opplyses i tillegg at det i 2017 er blitt satt i gang en gjennomgang av budsjettstøtten til de palestinske selvstyremyndighetene.