Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ISRAEL ER FJERNET FRA DELER AV NY DANSK BIBEL

Av Jan Frost Ordet og Israel Danmark

Fra det danske Ordet og Israels hjemmeside: (oversatt til norsk)

Bibelselskapet har nettopp gitt ut en ny oversettelse av Bibelen, kalt Bible2020. Bibelselskapet skriver selv følgene om oversettelsen:
“Bible2020 er Bibelen i en Nudan-oversettelse, der flyt og forståelse er i fokus. Bibelen 2020 er oversatt fra de grunnleggende språkene av eksperter på hebraisk, gresk og moderne dansk. "

Ordet og Israel (Danmark) gleder seg over hver oversettelse av Bibelen som har som mål å gjøre bibeltekstene forståelige. Men vi er ikke glade for at ekspertene på hebraisk, gresk og moderne dansk "presser" en teologisk eller politisk holdning over tekstene, noe som betyr at Israel blir fjernet fra mye av oversettelsen. Det er tilfelle i den nye oversettelsen.

Jan Frost, tidligere Ordets og Israels president, forklarer i denne videoen hvordan bibeloversettere systematisk har fjernet Israel fra Det nye testamentet, og hvorfor det ikke gir mening.

Det er også eksempler fra Det gamle testamente som Jan Frost ikke inkluderer i videoen. For eksempel sier Salme 121 i den autoriserte oversettelsen: "Den som bevarer Israel, sovner ikke, han sover ikke" (vers.4)  I 2020-utgaven heter det: "Han som passer på oss, sovner ikke." Israel er blitt slettet og erstattet med "oss".

Derfor støtter vi Jan Frosts uttalelse om Bibelen2020 fullt ut.

Det gjør også vi i det Norske Ordet&Israel

Se videolink: