Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ISRAEL FÅR MILLIONVIS AV NYE VAKSINE-DOSER

Israel får millionvis av nye vaksine-doser
Mange fryktet vaksine-stans etter tre uker, men så har Bibi skaffet Israel full dekning.
 
 
 
Israel er akkurat nå hardt rammet av corona-pandemiens tredje fase. Derfor iverksatte den israelske regjeringen full nedstengning fra og med natt til fredag 8. januar.
Men samtidig har Israel satt verdensrekord i lyn-rask corona-vaksinering. Onsdag 13. januar passerte Israel førstegangs vaksine nummer to millioner. Hver femte israeler er blitt vaksinert.
 
Bekymret for tomme vaksine-lagre
Hele den første uken i januar var det bekymrede avisreportasjer i israelsk presse om at vaksine-lageret snart ville være oppbrukt, og at ny-vaksineringen vil stanse helt opp (mens derimot andregangs-vaksineringen ville pågå for fullt i ytterligere tre uker). Ifølge disse reportasjene ville Israel angivelig ikke kunne få flere leveranser av Pfizer-vaksine før i februar eller mars måned.
Men deretter kom det en ny type nyhetsmeldinger. Det viser seg at statsminister Netanjahu og helseminister Edelstein hadde kjøpt inn store kvanta av den andre vaksine-typen, fra firmaet Moderna. Den tåler bedre opptining og skal blant annet brukes hjemme hos folk som ikke kan møte frem personlig på det lokale helsekontoret.
 
Adskillige millioner nye doser
Sent torsdag kveld den 7. januar kunne dessuten statsminister Netanjahu innkalle til pressekonferanse. Han hadde forhandlet intensivt med Pfizer-firmaet og oppnådd å få fremskyndet leveringen av ytterligere adskillige millioner doser vaksine. Den første leveransen ankom søndag morgen den 10. januar. Deretter skal det søndag etter søndag i de kommende månedene lande digre cargo-fly i Israel med leveranse etter leveranse.
Dermed ser det ut til at Israel uten avbrudd kan fortsette å vaksinere et sted mellom 150.000 og 200.000 mennesker per dag. Etter andregangs-vaksinering vil en fjerdedel av Israels befolkningen være immunisert før januar måned er ferdig. Og målet om minst 70 prosent vaksine-dekning vil kunne gi israelerne såkalt flokk-immunitet allerede i mars.
Den lyn-raske masse-vaksineringen gir folk flest i Israel mye sterkere håp enn i alle andre land rundt i verden. Mens folk må sitte hjemme bak lukkede dører, kan de i Israel håpe på at nedstengningen blir kortvarig og at de snart kan se enden på hele pandemien. Statsminister Netanjahu gir den gigantiske vaksinasjons-operasjonen navnet «Tilbake Til Livet».
 
Grønne vaksine-kort
I det israelske vaksinasjons-systemet er regelen den at hver person som vaksineres for annen gang, får utdelt et grønt vaksinasjons-kort. Med det kortet kan den enkelte anse seg for fritatt fra karantene-nedstenging.
I internasjonal målestokk er det regnet som ganske forbløffende at Israel har greid å iverksette et desentralisert vaksinerings-program som har nådd over 2 millioner mennesker på litt over fire uker. Det beror for en del på at Israels topp-ledere opptrådte svært fremsynt i selve bestillingsfasen, slik at Israel er kommet først i de store firmaenes leverings-køer. For en del beror det dessuten på at Israel har et svært strømlinjeformet og forbilledlig velorganisert lokalt helsekontor-system. Det er så velorganisert at det faktisk har greid å nå målgruppene sine med vaksine presis på dagen på hver vaksinedag.
 
Daglig kø for bruk av rest-vaksiner
Forøvrig har Israel gjort et grep til. Blant folk som hver enkelt dag er blitt innkalt til det lokale helsekontoret for å bli vaksinert, møter det store flertallet villig opp. Men med over 150.000 innkalte hver dag vil det alltid forekomme et visst mindretall som uteblir.
Og med en så sårbar vaksine-type kunne dette mindretallet hver dag ha skapt et problem. For vaksinen er avhengig av å være nedfrosset til minus 70 grader Celsius i spesielle super-frysebokser. Og når man først tar den opp til tining, vil den ha svært kort holdbarhetstid før den må kastes.
For å unngå å måtte kaste opptinte vaksine-doser som blir til overs hver dag – har Israel etablert et tilleggs-system. På sen ettermiddag kan frivillige møte frem lokalt og stille seg i kø for å få vaksine fra det daglige rest-lageret – i løpet av de siste små timene før vaksine-virkningen utløper. På den måten har Israel under den hektiske masse-vaksineringen greid å utnytte så godt som alle de innkjøpte vaksine-dosene uten å måtte kaste ubrukte doser.