Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Israel forventer tørke som gjør at Galileasjøen nærmer seg historisk lavt nivå

  Ved havnen av Tiberias

 World Israel News 2017.12.17

Israel står overfor et år uten tilstrekkelig nedbør. Med avansert teknologi, vil landets vannmyndighet lage vannprogrammer for å gjøre opp for tapet.

Israels meteorologiske tjeneste har prognostisert at landet forutser utilstrekkelig nedbør i vinter. 

Den israelske målingen av Kinneret, som er dens hebraiske navn, også kjent Gennesaretssjøen og Galileasjøen, er basert på vurderinger av desembervarsel og europeiske værmodeller. Israel forventer tørke som gjør at Galileasjøen nærmer seg et historisk lavt nivå. 

Kinneret er Israels største ferskvannssjø og en primær og meget viktig vannkilde, som idag nærmer seg et historisk lavt vannnivå.

Basert på værmodeller brukt av European Center for Medium Range Weather Forecasts, har den jødiske staten en 64,7 prosent sjanse for utilstrekkelig nedbør i landets primære regntid i desember til februar.

Israels vannmyndighet varslet i oktober at Galileahavet er kritisk lavt og i fare for å nå sitt "laveste nivå noensinne registrert." 

Fra nevnte måned var sjøen 703 fot under havnivå, bare noen få meter over det historiske lavpunkten på 705 fot under havnivå målt i 2001, som vurderes som vannkildens såkalte "svarte linje".

Når vannstanden i Galileahavet krysser under den svarte linjen, kan alvorlige økologiske komplikasjoner irreversibelt forurense vannet og forstyrre sjøens skjøre økosystem.

Situasjonen i Galileahavet har blitt forverret de siste årene, da Nord-Israels nord idag står overfor en pågående tørke. Israel har investert vesentlig i vannbehandlings-, gjenvinnings- og avsaltingsteknologier, slik at den jødiske staten kan redusere sin bruk av vann fra Galileahavet betydelig.