Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Israel fryser fredsförhandlingarna med den palestinska myndigheten

Paul Widén 2017.10.19

Beslutet var en reaktion på det försoningsavtal som slöts förra torsdagen mellan Fatah-partiet (som kontrollerar den palestinska myndigheten) och den palestinska terroristorganisationen Hamas.

”Israels regering kommer inte att föra diplomatiska förhandlingar med en palestinsk regering som är beroende av Hamas, en terroristorganisation som eftersträvar Israels förstörelse”, förklarade säkerhetskabinettet i ett kort pressmeddelande, i vilket man också presenterade villkoren för att återuppta fredsförhandlingarna:

– Hamas måste erkänna Israel och avstå från terrorism
– Hamas måste avväpnas
– Tillfångatagna israeliska civila samt kvarlevor från dödade israeliska soldater måste återlämnas till Israel
– Den palestinska myndigheten måste ha full säkerhetskontroll över Gaza och alla gränsövergångar, och den måste också förhindra smuggling
– Den palestinska myndigheten måste fortsätta bekämpningen av Hamas terroristinfrastruktur på Västbanken
– Hamas måste klippa alla band till Iran
– Pengar och humanitär hjälp får enbart fortsätta att strömma in i Gaza via den palestinska myndigheten samt genom de mekanismer som har etablerats för detta syfte
 
Det israeliska säkerhetskabinettets beslut är främst en principiell och symbolisk markering, eftersom fredsförhandlingarna ändå ligger på is sedan tre och ett halvt år tillbaka. 

Vidare påverkar beslutet inte det omfattande dagliga samarbetet mellan Israel och den palestinska myndigheten, däribland säkerhetssamarbetet. 

När det palestinska försoningsavtalet offentliggjordes i förra veckan krävde inledningsvis Israels utbildningsminister Naftali Bennett ett omedelbart stopp på allt samarbete med den palestinska myndigheten. Hans drastiska linje fann emellertid inget stöd hos premiärminister Binyamin Netanyahu, som istället drev igenom tisdagskvällens beslut i säkerhetskabinettet. Trots detta var Bennett nöjd efter att beslutet hade klubbats igenom.

Detta är som bekant inte första gången som den palestinska myndigheten och Hamas har skrivit under ett försoningsavtal. 

Precis som vid alla föregående tillfällen har parterna i det nu aktuella försoningsavtalet inte lyckats nå en kompromisslösning på en enda punkt i den långa lista av fundamentala meningsskiljaktigheter som har gjort att de har legat i luven på varandra i över 10 år. Inget tyder därför i nuläget på att avtalet kommer att överleva så värst mycket längre än dess föregångare. 

Även om Israels regering med all rätt betraktar avtalet som oförenligt med fredsförhandlingar har man alltså valt att enbart markera sitt missnöje, för att sedan tålmodigt invänta den palestinska försoningsprocessens oundvikliga kollaps.