Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ISRAEL GÅR FOR TOTAL NEDSTENGNING

 

 

Israel går for total nedstengning
Nå stenges badestrender, lekeplasser, parker og svømmehaller. Til og med private familiebesøk blir forbudt.
 
    Av Odd Sverre Hove
 
Sikkerhetsminister Gilad Erdan forhåndsvarslet alle de regionale politilederne i Israel i en videokonferanse tirsdag kveld om politiets nye overvåkningsoppgave i Israel. Onsdag morgen rykker statsråd Erdan ut i media og varslet «total nedstengning» av Israel på grunn av korona-krisen.
 
Færre syke enn Norge, men mye strengere regler
Total nedstengning er nå ikke til å unngå, etter at antallet korona-smittede i Israel i løpet av tirsdagen klatret oppover til 427, d.v.s. en økning på 90 smittede i løpet av ett døgn, heter det i statsrådens medieuttalelse.
Helsedepartementet i Israel opplyser at 236 av de 427 korona-smittede er innlagt på sykehus. Ytterligere 26 er i ferd med å bli innlagt. 71 er enten hjemme-isolert eller hotell-isolert, og 83 smittede er foreløpig ikke ferdig utredet.
Disse israelske tallene er en god del lavere enn de tilsvarende norske, men Israel griper altså til en god del strengere tiltak enn Norge foreløpig har gjort. På mange måter iverksetter Israel nå den typen strenghet som den opposisjonelle norske korona-eksperten Gunhild Alvik Nyborg tirsdag kveld slo til lyd for i en omstridt debatt på norsk TV.
 
Tirsdag: delvis nedstengning, onsdag: total nedstenging
Tirsdag sendte det israelske Helsedepartementet ut en lang serie med kraftig skjerpede forskrifter for såkalt «delvis nedstengning» av hjemmefronten i Israel. Men i sikkerhetsministerens presseuttalelse onsdag morgen var uttrykket «delvis nedstengning» skjerpet til «total nedstengning».
Onsdag ble det også varslet at israelsk politi nå vil få til oppgave å passe på at folk faktisk holder seg hjemme.
Mange israelere har til myndighetenes fortvilelse oppfattet hjemme-karantene som bare en type uventet ferie med mange typer typisk ferievirksomhet i parkene og på strendene.
 
Stenger hele hjemme-sektoren
I forskriften tirsdag pålegges folk å holde seg hjemme bortsett fra absolutt nødvendighet, så som matinnkjøp, medisinkjøp, strengt nødvendig legebehandling og andre slike nødvendigheter.
Det blir forbud å gå i parkene, på lekeplassene, badestrendene, svømmebassengene, i naturreservatene og på alle andre offentlige steder der folk i Israel pleier å møtes. Unntaket er at barnefamilier og hundeeiere har lov til å gå ut på tur. Men da skal de holde større avstand enn før til alle andre mennesker. Også andre voksne har lov til å gå på lufteturer, men bare alene og på lite befolkede steder. Turene bør dessuten helst ikke vare mer enn ti-tolv minutter.
Alle slags klasserom-lignende arrangementer er nå forbudt, også i idrettslag og foreninger. Uorganiserte idretts-ungdommer som trener sammen, har ikke lov til å være mer enn fem personer i hver gruppe, og de må holde minimum to meters avstand til hverandre hele tiden.
 
Strenge leke-regler
Småbarnsfamilier kan tillate at barna leker med barna i én eneste annen småbarnsfamilie. Disse to småbarns-familiene må deretter holde sammen i det samme leke-fellesskapet tvers gjennom hele korona-krisen. Større lekemiljøer er ikke tillatt. Alle slags sosiale sammenkomster forøvrig blir forbudt, inkludert familiebesøk og fødselsdags-selskaper.
En rekke særlige regler gjelder helsepersonell og pasienter som blir syke. Forskriften har også detaljerte personlige hygiene-forskrifter så som håndvask minst hver tredje time, dessuten ved alle inngangsdører og utgangsdører, og etter hver berøring av eget ansikt, m.m.
De særlige risiko-gruppene, som så eldre og syke, bør få familiehjelp til alle nødvendige innkjøp, slik at de gis en særlig beskyttelse. Alle leverandør-tjenester skal stanse ved nederste trappetrinn ved inngangsdøren til hver bolig.
Folk som ikke kan arbeide hjemmefra, skal på arbeidsplassen holde seg borte fra hverandre. Ingen skal arbeide nærmere andre mennesker enn to meter. Heiser og toaletter skal bare brukes av én og én. Privat-bilisme er tillat, men folk bør som hovedregel kjøre mest mulig alene i hver bil. Offentlig transport bør i de fleste tilfellene unngås. Alle ikke-nødvendige butikk-typer stenges ned.