Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

"Israel har direkte linje oppover fra Jerusalem", voldsomt regn over landet

 Et stormsenter i østlige del av Middelhavet sender bølgeskvulp og sjøsprøyt helt opp i trekronene på de høye palmene langs strendene i Tel Aviv og Herzeliya. Men om et par dager er det sol og badetemperaturer (i alle fall sett med norske øyne) – med 20 til 23 plussgrader. 

  Storm langs strendene i Tel Aviv og Herzeliya

Israels venner i Norge, Trondheim / Ole Berhard Sørbøe

28. desember samlet jødiske ledere seg til bønn for å få regn over Israel. Blant dem som stilte ved Klagemuren og ledet bønnene om rikelig med regn var landbruksminister Uri Ariel. Bønnesvaret lot ikke vente på seg: I dagene som fulgte øste regnet ned fra himmelen

Tidligere og nå avdøde statsminister Menahem Begin minnet i sin tid en amerikansk president på at de tross alt hadde direkte linje oppover i Jerusalem, slik at det nødvendigvis ikke er så sterke behov for å snakke med alle og enhver på telefon for å oppnå resultater. Det var daværende president Jimmy Carter som gjorde uttrykk for at Begin kanskje burde ringe ham litt oftere.

Likevel, nå regner det så voldsomt over Israel at det nærmer seg en tålegrense, selv for Genesaretsjøen. Alt som er av vannreservoar går nå fulle av vann. På kort sikt koster oppryddingen penger, men på lang sikt hempes utgiftene inn på utbyttet knyttet til utnyttelse nettopp av vann. Noe israelere har vært flinke til i noen tusen år. 


De som steller med grønnsaker og andre landbruksrelatert virksomhet mener fortsatt at vann aldri burde betraktes som et problem, men snarere som en utfordring. Det gjelder å holde styr på slik positiv overflod, hevdes det.
 
I dette tilfellet har Vårherre åpnet alle kraner og bløtlagt Israel så ettertrykkelig at landet nok så definitivt vil bli veldig grønt i vår. Og her kommer vårtegnene mens snøen enda ligger langt og dypt ned i dalene i Norge. Akkurat nå har imidlertid israelere flest fått nok vann: Biler reddes nå og taues opp fra strandområdene langs kysten.