Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

VERDENS STØRSTE KONSENTRASJON AV JØDER!

 Jøder fra USA ankommer Ben Gurion Airport

United with Israel / Ole Bernhard Sørbøe  4.7.2018

"Den største konsentrasjonen av det jødiske folk finnes nå i Israel og er mer enn seks millioner, sammenlignet med 5,7 millioner som bor i USA», fortalte Sofa Landver, en innvandrer fra den tidligere Sovjetunionen, til Knessets utvalg for innvandring, absorpsjon og diasporasaker sist mandag.


Utvalgsformann MK Avraham Neguise, en innvandrer fra Etiopia, roste Aliyahdepartementets i Israels prestasjoner og la til at Israels oppdrag var å bringe alle verdens jøder hjem.


Landver sa at dette er departementets suksess når det gjelder samarbeidet med det jødiske byrået og organisasjoner som bistår olim (nye innvandrere), som Nefesh B'Nefesh samt lokale myndigheter.


"Vi investerer mye i å oppmuntre til Aliyah, vi holder messer i opprinnelseslandene, tilbyr potensielle innvandrere personlig støtte og hjelp i jobbsøking, studier og boliger," sa Avraham Neguise.


Det siste året har det også vært en betydelig økning i antall jøder som immigrerer til Israel, samt retur til Israel fra mange tidligere beboere.


"Vi arbeider også med å redusere administrative hindringer, og vi har økt antall språk tilgjengelig i tjenestesentre," sa hun til komiteen. "Vi har også sett en økning i antall nye innvandre som bosetter seg i Negev og Galilea."


Omkring 24 prosent av alle nye innvandrere, 6 917 personer, bosatte seg i disse regionene i 2017, sammenlignet med 4,307 nye innvandrere som bosatte seg der i 2016.