Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ISRAEL HAR SOLID MED VALUTARESERVER

Norsk-Israelsk Handelskammer / Ole Bernhard Sørbøe 

Det er opp 2,872 milliarder dollar fra slutten av desember 2018, rapporterer Bank of Israel. Reservene utgjør 32,1% av BNP. I januar kjøpte Israels bank kun 30 millioner dollar i utenlandsk valuta. 

Økningen var et resultat av regjeringens overføringer fra utlandet av til sammen rundt 1213 milliarder dollar, og en revaluering som økte reservene med 1,659 milliarder dollar.

Økningen ble litt oppveid av overføringer fra privat sektor på rundt 30 millioner dollar, skriver den israelske næringslivsavisen Globes..