Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ISRAEL I 2019: ANGREPET AV 1295 RAKETTER

Israel i 2019:
Angrepet av 1295 raketter

Når det gjelder angrep med rakett-våpen ble kalenderåret 2019 det voldeligste siden den siste Gasa-krigen i 2014, sier det israelske forsvaret IDF i et års-tilbakeblikk.
 
             Av Odd Sverre Hove
 
Ifølge pressemeldingen bommet 729 av de 1295 angrepsrakettene totalt og landet i ufarlig ørkensand uten å gjøre skade. Av de resterende 566 angrepsrakettene greide det israelske forsvare å skyte ned og uskadeliggjøre 478 mens de ennå var i luften. Det svarer til en treffsikkerhet for det israelske rakettskjoldet på 85 prosent.
 
To heftige rakett-regn
Det er den delen av det israelske rakettskjoldet som heter Jernkuppelen, The Iron Dome, som til og med i fjor hadde denne treffsikkerheten på 85 prosent. Nylig ble det kjent at Israel nå har foretatt en oppgradering av dette antirakett-våpenet. Det skal ha økt treffsikkerheten til godt over 90 prosent, samtidig som evnen til å uskadeliggjøre såkalte multirakett-salver er blitt betydelig forbedret.
IDF-statistikken for 2019 opplyser videre at nesten alle rakett-angrepene, 93 prosent av dem, kom fra Gasa-stripen. Rakettangrepene fant særlig sted i løpet av to spente perioder med massivt rakett-regn fra Gasa-stripen. Den ene perioden var i mai, og den andre perioden i november.
 
Lavere tall angående Judea/Samaria
Også selvstyre-områdene i Judea og Samaria, den såkalte «Vestbredden», bød på mange utfordringer for IDF i 2019. Men sammenlignet med tidligere år bar den terror-betonte aktiviteten fra Selvstyreområdene preg av nedgang.
IDF dokumenterte 19 skyte-episoder, mot 33 og 34 i de to foregående årene. Man dokumenterte 290 episoder med såkalte «Molotov-cocktails», mot høyere tall de to foregående årene. Og man dokumenterte 1469 steinkastings-episoder, mot 1881 året i forveien.
IDF beslagla betydelig lavere pengesummer i ulovlig kapital på Vestbredden, sammenlignet med året i forveien, og arresterte nærmere 900 færre voldelige aktivister enn året før.
Forklaringen på denne nedgangen skal ifølge IDFs pressemelding være at man i de to foregående hadde gående en såkalt «ensom-ulv-intifada», men den tok slutt i 2019.
 
Økning i nord
På den andre siden forteller IDF-statistikken om en betydelig økning i den militære aktiviteten rettet mot Iran-initiert terrorisme på Israels nordfront, særlig langs grensen