Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ISRAEL ØDELA NOK ET IRANSK ATOMANLEGG

               

Israel ødela nok et iransk atomanlegg
Iran kalte det «et lite uhell», men etterretnings-lekkasjer sier det var et elektronisk stor-angrep.
 

 
Det elektroniske cyber-angrepet (datavirus-angrepet) fant sted tidlig på søndag. Iran bagatelliserte det først som «et mindre uhell med strømforsyningen» til den store nye sentrifuge-hallen for uran i Natanz.
Men så skal anonyme talsmenn for internasjonal etterretning søndag ettermiddag ha grepet inn. De lekket til den israelske avisen The Jerusalem Post opplysninger om at det dreide seg om et elektronisk stor-angrep av cyberkrig-typen og at skadene på de nye og avanserte uran-sentrifugene i Natanz er svært omfattende.
Konkret skal de internasjonale lekkasje-kildene ha tilskrevet angrepet den israelske utenlands-etterretningen Mossad.
 
Rammet på Irans Nasjonale Atomteknologi-dag
Det er flere påfallende ting ved opplysningene om dette stor-angrepet på de iranske atombombe-bestrebelsene. Blant annet er tidspunktet påfallende.
For angrepet fant sted samme dag som Iran markerte Nasjonal Atomteknologi-dag. Og Iran valgte å markere denne Nasjonal Atomteknologi-dagen i like påfallende samtidighet med det første atom-forhandlingsmøtet i Wien. Der møttes Biden´s folk fra USA og president Rouhannis atom-topper fra Iran for første gang ansikt til ansikt. Det skjedde under IAEA-møtet i Wien på fredag.
 
Biden vil gjeninnføre Obamas Atomavtale
Fra forhandlingsmøtet i Wien er det kjent at USA håpet å få i bevegelse en ny forhandlingsprosess med Iran som kunne redde tidligere president Obamas prestisjetunge, men gjennomhullete, atomavtale fra 2015.
Den avtalen ble aldri godkjent på vanlig måte av USAs folkevalgte i Kongressen. Og president Trump nektet i 2018 å forlenge avtalens gyldighet med nye såkalte halvårs-sertifikater, slik at avtalen i praksis fra da av ble satt ut av kraft. Da hadde Israel noen måneder i forveien i et gigantisk etterretnings-kupp greid å slå kloa i hele det iranske atombombe-arkivet.
 
Ødelagt straks etter oppstart
Biden-administrasjonen gikk til valg på et program om å gjeninnføre atomavtalen med Iran. Derfor knyttet Bidens folk store forhåpninger til forhandlingsmøtet på fredag. Men Iran nektet fredag å bøye seg for USAs innledende forhandlingskrav. Tvert imot annonserte Iran fredag intensivert uran-anrikning i hundrevis av flunkende nye sentrifuger av typen IR5 og IR6.
De skulle startes opp på Irans Nasjonale Atomteknologi-dag søndag. Men straks etter oppstart ble altså sentrifugene ikke bare stanset igjen, men dertil også ødelagt. Angivelig av Mossad i Israel.
 
I kjølvannet til Stuxnet-angrepet 2010
Også i lys av denne konfliktens lange og finurlige forhistorie er søndagens elektroniske ødeleggelses-angrep påfallende.
For historiens mest berømte, eller eventuelt beryktede, cyber-angrep fant sted i 2010. Da produserte data krig-avdelingen (Unit 8200) ved Israels militære etterretning AMAN et datavirus som etter hvert ble kalt Stuxnet. Viruset infiltrerte dataprogrammet som styrte over tusen iranske sentrifuger for anrikning av uran, såkalte IR1-sentrifuger. Viruset skiplet kontrollen med sentrifugenes omdreiningshastighet. Mange sentrifuger tok fyr eller eksploderte. Andre gikk i stykker som følge av overoppheting. Så godt som alle ble ødelagt.
Offisielt var det USA og Israel som sammen sto bak Stuxnet-angrepet i 2010.
 
Mange andre sabotasje-aksjoner
I de følgende årene er det skjedd en hel serie med agent-henrettelser av iranske atom-toppfolk, blant annet med magnetminer festet til bilene deres. I juli 2020 skjedde det en enorm eksplosjon i en stor sentrifuge-hall i Natanz. Der arbeidet man med å montere på plass hundrevis av flunkende nye IR5 og IR6-sentrifuger. Men taket over hallen raste plutselig sammen og ødela omtrent alle sentrifugene på nytt.
Iran er temmelig sikker på at det var Israel som sto bak dette angrepet i juli i fjor. Men det er aldri blitt offisielt bekreftet. Og det var da Iran begynte å montere neste ladning med avanserte sentrifuger i en stor fjellhall i Natanz som ikke like lett kunne angripes fra luften.
Søndag ble altså likevel også denne nye fjellhallen rammet av et angrep, og denne gangen av et elektronisk data-angrep, som foreløpig ikke er nærmere beskrevet.
Offisielt har Israel ikke bekreftet at man sto bak søndagens cyber-angrep. Men både stabssjefen i Israels forsvarsstab, general Avi Kokhavi, forsvarsminister Benny Gantz og statsminister Netanjahu selv, ga søndag ettermiddag korte og vage kommentarer som kan tolkes som små hint i retning av bekreftelse.
 
Spør om Biden gjeninnfører «bibi-sitting»
Det er på den andre siden ikke kjent hvordan Biden-administrasjonen i USA ser på denne nye sabotasje-aksjonen mot den iranske atombomben.
I Obamas president-år ble Obamas folk bak kulissene mer og mer rasende på Israel etter hvert som Obama investerte mer og mer prestisje i Atomavtalen med Iran. Derfor iverksatte Obama bak kulissene en lang rekke kampanjer og lekkasjer av anti-israelsk slag. De hadde til formål å torpedere den målbevisste israelske kampanjen mot Irans atombombe.
Men statsminister Netanjahu svarte på alt dette i 2015 ved på møte opp i Kongressen i USA, der han i en intens tale stemplet Obamas atomavtale som en gjennomhullet, farlig og svikefull avtale.
Eksperter på makt-spillet bak kulissene mellom Det Hvite Hus og Israel spør seg for tiden om Biden-administrasjonen kan være i ferd med å prøve å gjeninnføre Obamas kampanje for «bibi-sitting» (=ordspill på kallenavnet «Bibi» pluss barnevakt-glosen «baby-sitting»).