Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ISRAEL SATSER PÅ TREDJEGANGS-VAKSINERING

Israel satser på tredjegangs-vaksinering

Etter oppblomstring av corona-virusets delta-variant satser Israel på tredjegangs-vaksinering av alle over 40 år. Med statsminister Naftali Bennet (49) i spissen.
 

 
På samme måten som i de fleste andre land rundt i verden har den såkalte delta-varianten fått smitte-tallene i Israel til å snu og sette kursen oppover igjen. Det skjer trass i at Israel er verdensledende når det gjelder vaksinedekning. Israel har førstegangs-vaksinert hele 5,9 millioner av den voksne befolkningen sin på 6,3 millioner. Og hele 5,5 millioner har dessuten fått andregangs-vaksine.
 
Verdens-ledende vaksine-forskning
Det er Pfizer-vaksinen de fleste israelerne har fått i vårsemesterets to første vaksine-omganger. Den verdens-ledende israelske forskningen på vaksine-effekten går ut på at Pfizer-vaksinen har gitt 95 prosent beskyttelse mot corona-smitte. Vaksinen reduserte dessuten de livstruende sykehus-innleggelsene ned til så lave tall at det aldri truet det israelske sykehus-systemet med kaos og sammenbrudd, slik som iblant annet Nord-Italia.
Før vaksinen kom, mistet Israel over 6.000 mennesker som følge av corona-dødsfall. Men etter vaksine-suksessen kunne Israel åpne opp igjen samfunnslivet sitt etter det første året med hardhendte nedstengninger.
Men så kom delta-varianten av viruset. Smitte-tallene begynte å stige igjen. Og selv tallene på alvorlig syke corona-pasienter på de israelske sykehusene begynte igjen å stige et stykke oppover på statistikken.
 
Redusert vaksine-effekt
Den israelske pioner-forskningen på delta-varanten tydet på av Pfizer-vaksinens smitte-beskyttelse et halvår etter vaksine var redusert til 64 prosent. Etter hvert kom det israelsk forskning som tydet på at til og med Moderna-vaksinerte greide seg noen prosent-poeng bedre i møte med delta-varianten.
I møte med den nye corona-bølgen har Israel så satt i verk to nye vaksine-grep, der Israel nok en gang er pioner i verdens-målestokk.
 
Israel vaksinerer ungdommene sine
Det ene grepet er at Israel har bestemt seg for å vaksinere de unge tenåringene mellom 12 og 16 år.
Israel har en barne- og ungdoms-generasjon på hele 3 millioner, i tillegg til voksen-befolkningen på 6, 3 millioner. Israel utreder nå til og med om man skal begynne å vaksinere barn som er under 12 år gamle. Men der nøler man riktignok i det lengste – mens man venter på forskningsresultater som kan utelukke risiko-faktorene for den store barne-generasjonen. Men barn over 12 år vaksineres derimot nå i stor stil i Israel.
 
Israel re-vaksinerer en utvidet senior-generasjon
Det andre israelske grepet denne etter-sommeren er å iverksette tredjegangs-vaksinering for alle israelere over 40 år. Først satset man på seniorene over 60 år. Men så kom det forskning som fikk myndighetene til å utvide begrepet «senior» nedover til 40-års-grensen.
I august har dette ført til at hele 1,2 million israelere over 40 år er blitt tredjegangs-vaksinert. Den 20. august ble statsminister Naftali Bennet (49) selv første-mann blant de israelske 40-åringene til å ta imot tredjegangs-vaksine. Planen er så å jage på med tredjegangs-vaksinering av resten av denne utvidede senior-generasjonen, foran den israelske høytids-sesongen i september og oktober.
Forskningsresultatene tyder på at tredjegangs-vaksinering øker opp igjen corona-beskyttelsen til de vaksinerte oppover til det 90-prosent-nivået som man hadde på plass før delta-varianten meldte sin ankomst på vårparten i år.