Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ISRAELERE OG ARABERE GLADE FOR «SNAP-BACK»

Israelere og arabere glade for «snap-back»
President Trump krever iverksettelse av «smelle tilbake på plass»-mekanisme i anti-Iran-resolusjon.
 

 
Hele Israel er enig om at Iran er Israels farligste fiende. Men det samme mener også Israels arabiske naboland. Iran er også de arabiske landenes farligste fiende.
For en ukes tid siden ba president Trump utenriksminister Mike Pompeo dra til FN-huset i New York. Der leverte han Sikkerhetsrådets president et offisielt dokument fra USAs regjering. I dokumentet varslet USA FN om at USA som vetomakt i Sikkerhetsrådet ønsket å iverksette en bestemt klausul som står i i FN-resolusjon 2231.
Resolusjon 2231 er Sikkerhetsrådets folkerettslige forbud mot kjøp og salg av våpen med Iran. En av klausulen i den resolusjonen kalles «snap back-klausulen». Det engelske uttrykket «snap back» betyr noe slik som å «smelle tilbake på plass».
Det som USA nå krever å få «smelle tilbake på´plass» – er en fortsatt folkerettslig bindende våpenboikott av Iran. Klausulen utløper i oktober. Men USA krever nå å få den opprettholdt på ubestemt tid.
 
Var USAs krav mislykket?
I europeiske aviser er dette kravet fra USA stort sett fremstilt som mislykket. Men disse europeiske journalister tar feil. For FN-resolusjon 2231 er en såkalt «kapittel-syv»-resolusjon fra FNs sikkerhetsråd. Det betyr at den er bindende folkerett for alle land som er medlemmer av FN.
Og i resolusjon 2231 står det at dersom ett av de fem landene med veto-rett i Sikkerhetsrådet gir varsel om det, skal alle FNs tidligere vedtak om våpenboikott av Iran «smelle tilbake på plass». På engelsk: «snap back».
Det skal faktisk skje automatisk. Det trengs ikke en gang noe nytt vedtak i Sikkerhetsrådet.
Hvis for eksempel Kina eller Russland likevel ønsker å selge våpen til Iran, er det de som i løpet av 30 dager, regnet fra torsdag 20. august, må prøve å få Sikkerhetsrådet til å klubbe en resolusjon som stanser «snap back»-reglene fra å tre automatisk i kraft. Men hvis USA i løpet av de samme 30 dagene stanser slike utspill med veto – da er det ingenting de andre medlemmene av Sikkerhetsrådet kan gjøre. Da trer «snap back»-reglene automatisk i kraft – straks 30 dagers-perioden er til ende.
USAs utspill er derfor ikke mislykket, slik mange medier skriver.
 
Er USAs rett til «snap back» falt bort?
Både Iran og noen av de andre medlemslandene i Sikkerhetsrådet har prøvd seg med en påstand om at USA trakk seg fra Iran-avtalen for to år siden og derfor ikke lenger rår over «snap back»-klausulen. Og det stemmer at president Trump i mai 2018 signerte på en beslutning som trakk USA ut av syvparts-avtalen med Iran om atom-begrensninger.
Men de som bruker det argumentet imot snap back-klausulen, de glemmer at det er forskjell på en syvparts-avtale med Iran og en kapittel-syv-resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd.
Ingen land kan trekker seg fra en folkerettslig bindende resolusjon i Sikkerhetsrådet. Og ingen land kan hindre det som skjedde i forrige uke da utenriksminister Mike Pompeo på vegne av president Trump informerte Sikkerhetsrådet om at «snap-back-mekanismen», «smelle-tilbake-mekanismen», skal tre i kraft om 30 dager, regnet fra forrige torsdag.
Dermed vil det, også etter den tid, fortsette å være folkerettslig ulovlig for alle land i hele verden å selge våpen og våpenutstyr til det sjia-muslimske landet Iran, inkludert utstyr som kan hjelpe Iran til å fullføre den første atombomben.
I Israel gleder man seg over president Trumps bruk av «smelle-tilbake-mekanismen». Og akkurat det samme gjør man i de sunni-arabiske landene. For de sunni-arabiske landene deler Israels bekymring for den iranske terrorismen og den iranske atomvåpen-opprustningen.