Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ISRAELS «MINI-RAKETTSKJOLD FOR TANKS» LEVERT USA

Israels «mini-rakettskjold for tanks» levert USA
«Trophy» stanser angreps-raketter og identifiserer samtidig avfyrings-stedet.
 

 
Det var under en av Gasa-krigene for noen år siden at Israels fiender innså at de israelske Merkava-stridsvognene ble beskyttet mot anti-stridsvogn-raketter av et eget rakett-skjold rundt hver enkelt stridsvogn. Og ikke bare det. Men sekundet etter fiendenes avfyring av antistridsvogn-rakettene ble avfyrings-terroristenes oppholds-sted hardt beskutt av den angrepne stridsvognens forsvarsvåpen.
Plutselig oppdaget Israels fiender at det på sekunder kunne vise seg å være dødelig å angripe israelske stridsvogner med tradisjonelle anti-stridsvogn-raketter.
 
Radar, datamaskin og små kuler
Litt etter litt ble det så kjent at det var et ny-oppfunnet israelsk «mini-rakettskjold» som var blitt installert på de israelske stridsvognene. Forsvars-systemet heter «Trophy Active Protection System» (eller i kortform: Trophy APS). Men lokalt i Israel kalles systemet ofte bare «Vindjakken».
Trophy virker på den måten at en radar oppdager angreps-raketten i selve avfyrings-øyeblikket. En datamaskin beregner på brøkdelen av et sekund rakettens angreps-bane og fyrer automatisk av en liten sverm av små eksplosive kuler som sprenger angrepsraketten i luften kort før den treffer stridsvognen. Dessuten identifiserer datamaskinen i løpet av den samme brøkdelen av et sekund avfyrings-stedet og sikter automatisk inn stridsvognens mitraljøse-våpen mot avfyrings-stedet.
I den nyeste versjonen lader Trophy seg selv opp igjen helautomatisk, og er faktisk i stand til å forsvare stridsvognen mot flere samtidig innkommende angreps-raketter på en gang.
For angreps-terrorister innebærer derfor den nye oppfinnelsen en rystende risiko for øyeblikkelig død. Og for soldatene ombord i stridsvognen betyr det nye forsvars-våpene en makeløs forbedring av den militære sikkerheten ombord.
 
Hasteinnkjøpt av USA
Etter over 50.000 vellykkede utprøvinger i felten har USA bestilt haste-innkjøp av det israelske Trophy-systemet til amerikanernes egne Abrams-stridsvogner.  Hastebestillingen kom i 2019, og den første leveransen til USA ble gjennomført i september 2019.
Nå i januar 2021 har det israelske firmaet Raphael Industries fullført leveransene til et stort antall amerikanske stridsvogner. De skal for en stor del være i daglig bruk i særlig terror-utsatte områder rundt i verden. Leveransen gjelder både US Army og US Marines. Formålet fra amerikanernes side var å få på plass en rask og betydelig forbedring av stridsvogn-personalets overlevelse under kompliserte felt-forhold i terror-utsatte områder

Verdens eneste i sitt slag
Talsmenn for den israelske produsenten sier til The Jerusalem Post at leveransen samtidig innebærer en stor grad av integrasjon mellom amerikansk og israelsk militær forsvarsevne.


– Trophy APS er verdens eneste full-integrerte og slagmark-testede APS-system, sier talsmennene, Michael Lurie og Aaron Hankins, til avisen.
I tillegg til de amerikanske Abrams-stridsvognene er alle israelske Merkava-stridsvogner utstyrt med dette mini-rakettskjoldet. Det samme gjelder visstnok de israelske armerte personell-kjøretøyene.
Det skal også finnes delvis beslektede versjoner av Trophy-systemet som kan beskytte og forsvare marinefartøyer til havs.