Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ISRAELS ØKONOMI ØKTE MED 5,2% I 1. KVARTAL 2019

Den økonomiske vekst fikk en eksepsjonelt stor økning i første kvartal av 2019, rapporterer Central Bureau of Statistics i Israel.

                                                                                                                                                             Stor og rik kibbutz i Nord-Israel som driver jordbruk og fiskeOle

Bernhard Sørbøe - Globes, Israel Business News

Den økonomiske vekst fikk en eksepsjonelt stor økning i første kvartal av 2019, rapporterer Central Bureau of Statistics i Israel
Det var en kraftig økning i Brutto-nasjonal-veksten i Israel i første kvartal av 2019, rapporterte Statistisk sentralbyrå i Israel. Ifølge første estimat økte økonomien med 5,2% på årsbasis i første kvartal. Dette kan sammenliknes med 3,9% i fjerde kvartal 2018 og 2,8% i tredje kvartal 2018.


Etter fradrag av import av kjøretøy og inntekt fra skatt på disse kjøretøyene, økte økonomien 3,7% i første kvartal 2019 samt 3% i fjerde kvartal 2018.


Utgifter til kjøretøy til privat bruk vokste nesten 600% på årsbasis i første kvartal 2019, etter å ha økt 40,4% i foregående kvartal, på grunn av den forestående reduksjonen av skattefordelene som en del av den nye grønne skatteretten.


Bedriftsproduksjonen økte 5,8% på årsbasis i første kvartal 2019, etter å ha økt 3,9% i fjerde kvartal 2018 og 2,5% i tredje kvartal 2018.


Importen av varer og tjenester økte med 6,7% på årsbasis i første kvartal 2019 etter å ha økt 12,2% i foregående kvartal. Eksporten av varer og tjenester vokste 4,9% på årsbasis i første kvartal 2019.


 Utgitt av Globes, Israel Business News 16. mai 2019