Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ISRAELS SUVERENITETS-DEBATT SPISSES TIL

Israels suverenitets-debatt spisses til

Eget møte i Det Hvite Hus om den israelske suverenitets-utvidelsen etter vedvarende nøling hos De Blå-Hvite.
 
 
 
De Blå-Hvite koalisjonspartnernes ledere i Israel, Benny Gantz og Gabi Asjkenazi, fortsetter å nøle med å si ja til den suverenitets-utvidelsen som president Trumps fredsplan av 28. januar 2020 åpner døren for.
Nå reiser USAs ambassadør i Jerusalem, David Friedman, hjem til Washington til et eget møte på saken i Det Hvite Hus. Samtidig varsler statsminister Netanjahu at det blir regjeringskrise og et fjerde nyvalg i Israel hvis De Blå-Hvite sier nei til suverenitetsplanen.
 
Mange møter, ingen beslutning
Før denne debatt-tilspissingen på ledende hold i Israel har statsminister Netanjahu og forsvarsminister Benny Gantz hatt en lang rekke møter om nøyaktig hvor og hvordan suverenitets-beslutningen skal gjennomføres. Men til tross for at Bibi har gitt regjeringspartneren både mer maksimalistiske og mer minimalistiske løsningsforslag på bordet, har det ikke vært mulig å få De Blå-Hvite i regjeringen til å bestemme seg for et standpunkt.
Den amerikanske ambassadøren i Jerusalem, David Friedman, som er en ivrig tilhenger av en suverenitetsutvidelse som omfatter alle de jødiske bosettingene på såkalt omstridt territorium, har vært en aktiv bidragsyter i utformingen av det amerikansk-israelske kartet som skulle utarbeides om saken.
 
Toppmøte i Det Hvite Hus
Trump-administrasjonen har gitt uttrykk for sterke ønsker om en omforent løsning som både Likud og De Blå-Hvite står bak. Når det nå viser seg at De Blå-Hvite ikke viser vilje til å bestemme seg for hva de vil mene, er ambassadøren denne uken reist hjem til Washington den siste uken i juni for å drøfte saken med presidentens svigersønn, Jared Kushner, og trolig også med president Trump selv.
Det er kjent at Likud og høyrepartiene, pluss avhopper-partiet Derec Jisrael, sammen har flertall i regjeringen for et vedtak om suverenitetsutvidelse, og det er mulig at signalet som ambassadør Friedman eventuelt får med seg tilbake fra Det Hvite Hus, i tilfelle kan gå ut på at det beste er godt nok.
Det er kjent at de folkevalgte i Knesset tidligere har lagt lovgrunnlaget til rette for at suverenitets-spørsmålet kan avgjøres med endelig virkning i regjeringen, uten behov for noen ny lovgivning i Knesset. Men det skal også være tilstrekkelig flertall i Knesset for å avgjøre saken der gjennom ytterligere lovgivning. På den andre siden vil hele spørsmålet utad føles å stå sterkere dersom De Blå-Hvite kunne bringes til å ta mot til seg og hoppe ned fra gjerdet i denne saken.
Statsminister Netanjahus varsel om at De Blå-Hvite nå må velge mellom suverenitetsavgjørelse og nyvalg – er trolig ment som et forsøk på å få den blå-hvite regjeringspartneren til å sette seg i bevegelse.