Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ISRAELSK FORSKNING: VAKSINE 92 % EFFEKTIV

Israelsk forskning: Vaksine 92 pst effektiv
Verdens første forskning i sitt slag fant bare 31 smittede blant 163.000 vaksinerte.
 

 
Etter omfattende laboratorie-testing ble det sagt at både Pfitzer-vaksinen og Moderna-vaksinen var effektiv på omtrent 95 prosent av alle ferdigvaksinerte. Nå har Israel som første land i verden etterprøvd disse laboratorie-resultatene i omfattende forskning på store faktiske befolkningsgrupper i normal hverdagsmodus.
De israelske tallene bekrefter at vaksinene har 92 prosent effektivitet. Og som israelske eksperter på smittevern fremholder: Den lille forskjellen mellom 92 prosent og 95 prosent er en helt normal variasjon innenfor denne typen befolknings-omfattende studier.
 
Trenger motsvarende kontrollgruppe
Det normale kravet i denne typen forskning er at man både må ha en befolkningsgruppe som er blitt ferdig vaksinert og dessuten en motsvarende kontroll-gruppe som er sammenlignbar, men som ennå ikke er blitt vaksinert.
I den vaksinerte gruppen viste det seg at man bare fant 31 corona-smittede av i alt 163.000 ferdigvaksinerte. I kontroll-gruppen fant man omtrent 6.500 smittede. Det er et temmelig mange flere coronba-smittede.
Tallene ser dermed ut til å bekrefte at fullført vaksinering er svært effektivt når det gjelder å stanse og nedkjempe pandemien.
– Dette er meget, meget gode nyheter, sier Anat Ekka Zohar til nettavisen The Times of Israel. Hun er ledende vaksine-statistisk analytiker i ett av  de fire sykeforsikrings-selskapene i Israel, Makkabi. Til sammen har de fire sykeforsikrings-selskapene hundre prosent befolkningsdekning blant israelerne. Det fire israelske selskapene motsvarer på den måten det norske syketrygd-systemet som administreres av NAV. Det har også hundre prosent befolkningsdekning i Norge.
– Dette er gode nyheter også fordi det er verdens første studie utenfor laboratorium. Og resultatet er dessuten bygget på veldig store tall ferdig-vaksinerte pasienter, sier forsker Anat Ekka Zohar.
 
Virker også mot mutasjons-virus
Begge vaksinetypene krever to vaksine-runder med tre ukers mellomrom. Etter andregangs vaksinering regnes man som ferdigvaksinert når det er gått ytterligere én uke. Den omfattende forskningsrapporten fra sykeforsikringsselskapet Maccabi har basert seg på ferdigvaksinerte israelere innenfor en periode som dekker tiden mellom syv dager og 21 dager etter andregangs-vaksinering. Det betyr at alle de 163.000 undersøkte er å regne som maksimalt corona-resistente.
Ifølge israelsk presse er det ellers fra Pfizer-selskapet selv kommer nesten ferdige forskningsfunn som tyder på at vaksinen er bortimot like effektiv mot både den såkalte britiske mutasjonen av corona-viruset, den sørafrikanske mutasjonen og den brasilianske mutasjonen.
Det har i noen uker vært tvil om hvor effektive de mye vaksinene ville være mot disse forskjellige mutasjonene. Men nå tyder i alle fall innledende forskning på at vaksinen også her er omtrent like effektiv.