Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Israelsk politi i samarbeid med Europool

Israels politimyndighets generalsekretær Roni Alsheikh og Europools  direktør Catherine De Bolle, undertegnet sist tirsdag en avtale om å utvide samarbeid for å bekjempe grenseoverskridende kriminell aktivitet.

 

Israel national news / Ole Bernhard Sørbøe 18.7.18

Å være klar over de presserende problemene som oppstår som følge av internasjonal organisert kriminalitet på grenser, gir avtalen mulighet for utveksling av strategisk informasjon og felles planlegging av operasjonelle aktiviteter.


Avtalen konkluderer bl.a med vellykkede forhandlinger mellom Europol og Israel om hvordan man effektivt kan bli med i styrker for å bekjempe seriøs og organisert kriminalitet, sa Europol i en uttalelse.


Etter avtalens ikrafttredelse vil dette nye samarbeidsnivået være viktig for å takle prioriterte kriminalitetsområder som påvirker både EU og Israel, slik som bedrageri, nettkriminalitet og terrorisme. Undersøkelser i EU har av og til etablert forbindelser til Israel innen økonomisk kriminalitet. Da Europol støtter EU-landene i å identifisere grenseoverskridende lenker, er det israelske bidraget i slike tilfeller fortsatt av største betydning.


De Bolle sa: "I dag signerer jeg den første Europol-arbeidsordningen mellom Europol og et ikke-EU-land. Disse bestemmelsene ble innført i Europols lovgivning i fjor. Det er et viktig skritt fremover for å styrke forholdet mellom Europol og Israel. Arrangementet vil multiplisere kontakter på alle nivåer og åpne dører for tettere samarbeid, noe som gjør EU og Israel sikrere."


Alsheikh sa: "Avtalen vil gjøre det mulig for Israels nasjonalpolitis undersøkelser og etterretningsavdeling å fremme sin evne til å håndtere trusler innen organisert kriminalitet på den beste måten, som cyberkriminalitet utnyttet av internasjonale kriminelle og terroristiske elementer, bekjempelse av terrorisme i sine ulike former, og kriminalitet som krysser grenser innen sosialøkonomi."


Europol er EUs agentur for rettshåndhevelse. Den ble dannet av EU i 1998 for å håndtere kriminell intelligens og bekjempe alvorlig internasjonal organisert kriminalitet og terrorisme gjennom samarbeid mellom kompetente myndigheter i EU-landene.


Et av problemene Europol har håndtert i stor grad, er trusselen fra den islamske statens (IS) jihadistiske organisasjon.


I 2016 advarte Europol at IS planlegger nye terrorangrep i Europa, inkludert bilbomber, samt kjemiske og / eller biologiske våpen, og kan også omfatte mer komplekse angrep.


I 2015 lanserte Europol en ny intern politiavdeling for å bekjempe IS online, i et forsøk på å blokkere gruppens bemerkelsesverdige vellykkede rekruttering gjennom sosiale medier.