Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Josef profeterte at jødene skulle få landet

Tusenvis av jøder besøkte Josefs grav i Nablus i Samaria på årsdagen for hans død

Josefs grav ved Nablus i Samaria

BreakingIsraelNews / Ole Bernhard Sørbøe  11.5.18

Også iår besøkte tusenvis av jøder Josefs grav på årsdagen for hans død til tross av spenning i dette området i Samaria. Anslagsvis 6000 jøder foretok et besøk til Josefs grav sist torsdag, årsdagen for den kjente bibelske personens død. De besøkende jøder overnattet ved på stedet.


"I det hele tatt sa Yosef til sine brødre: Jeg skal dø. Gud vil sikkert huske dere og føre dere opp fra dette landet Egypt til landet som han lovet med ed til Abraham, til Isak og til Jakob « 1. Mosebok 50:24. Josef døde i Egypt, men ble balsamert slik at hans rester kunne bli brakt tilbake til begravelse i Israel.


Samlingen ved graven ble gjennomført under sterk bevoktning av Israels hær IDF,  Siden stedet ligger i utkanten av den arabiskdominerte byen Shechem, De prøver så langt det er mulig å skape uro for jødene som er kommet for å overnatte ved graven. 


Området ligger i Samaria, en region erobret av Israel i 1967 under den såkalte Seksdagerskrigen. Som følge av Oslo-avtalene i 1995, forblir det religiøse stedet under israelsk jurisdiksjon for å sikre tilgang for alle religioner .


Israels landbruksministeren Uri Ariel,  medlem av Knesset Moti Yogev , Samarias regionale råds nestleder Davidi Ben Tzion, samt flere religiøse og militære ledere deltok i arrangementet.