Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

KAN ARABISKE ISRAELERE STEMME PÅ BIBI?

                        Kan arabiske israelere stemme på Bibi?
   Ett av de arabiske partiene har brutt med Den arabiske felleslisten.
 

 
De toneangivende israelske journalistene rister oppgitt på hodet og vil helst ikke skrive om en mulig flunkende ny velger-tendens ved valget i Israel den 23. mars. Ikke desto mindre er det flere tegn som tyder på at en del israelske arabere i velgermassen denne gangen kan komme til å stemme på Bibi.
 
Splittelsen innen Felleslisten
Et av de tydeligste tegnene i den retningen er splittelsen mellom de fire venstreorienterte arabiske partiene som står bak Den arabiske felleslisten. Takket være valgsamarbeidet greide Felleslisten å gå en del frem i stemmetall ved de siste israelske valgene. Men i forkant av årets valg er det skjedd en splittelse. Ett av de fire partiene har brutt ut og stiller nå til valg på egen hånd.
Partiet heter Ra'am og er i likhet med de tre andre arabiske partiene forholdsvis lite kjent utenfor Israel. Men nå sier noen av de nesten daglige nye meningsmålingene i Israel at Ra'am kanskje kan ha en aldri så liten sjanse til å greie å passere opp over sperregrensen ved valget og sikre seg minstemålet på fire folkevalgte i det israelske parlamentet.
 
Meningsmålingenes arabiske problem
Nå er israelske meningsmålinger notorisk upålitelige, ikke fordi meningsmålerne mangler profesjonalitet, men fordi intervjuobjektene deres i en del befolkningsgrupper later til å mislike å snakke sant til meningsmålerne om hvem de planlegger å stemme på.
Blant annet er det vel kjent at meningsmålerne har problemer med både arabiske befolkningsgrupper og ultra-ortodokse jødiske befolkningsgrupper.
De tre gjenværende arabiske partiene i Den arabiske felleslisten er som før akkurat like venstreorienterte og anti-sionistiske. Det er ingen som tror at noen fra disse tre partiene vil kunne skifte politisk kurs ved årets valg sammenlignet med alle tidligere år.
Derimot er det oppstått et åpent spørsmålstegn rundt partiet Ra'am etter at Bibi Netanjahu i fjor høst inngikk de fire flunkende nye fredsavtalene med sunni-arabiske land. Bibi fortsetter dessuten å arbeide for ytterligere utvikling av den nye fredsprosessen med sunni-araberne. For første gang blir det nå antatt av noen observatører at man på arabisk velger-hold faktisk kan komme til å forlate ytre venstre og støtte Bibi og Likud i stedet.
 
Likud fører valgkamp blant arabere
Innenfor Likud-partiet er strategene åpenbart meget oppmerksomme på denne nye muligheten. Likud har med alt mulig ettertrykk nominert en etnisk arabisk Likud-politiker på såkalt «sikker plass» på valglisten sin. Og Likud arrangerer nå meget bevisst valgmøter i arabiske bydeler og landsbyer, hvor de faktisk også opplever at mange nysgjerrige møter frem for å høre og se.
I Ramallah har Selvstyremyndigheten med fnysende forakt avvist alle tanker om at arabiske velgere kunne stemme Bibi. Men inne i valg-avlukkene er hver velger alene med stemmeseddelen sin. Og israelske arabere synes i økende grad å være blitt lei av den totale avviser-holdningen hos det palestina-arabiske lederskapet, samtidig som langt mer toneangivende sunni-muslimer myker opp relasjonene sine til Israel.