Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Kraftig levestandardsøkning i Israel

Norsk-israelsk handelskammer 2017.10.17

Levestandardsøkningen har blant annet gitt seg uttrykk i et rekordantall bilkjøp på nærmere en million de siste tre årene, et rekordantall kjøp av nye boliger og eiendomsinvesteringer, samt rekordantall feriereiser til utlandet.

Antallet utenlandsreiser har økt med 4 millioner i løpet av de siste tre årene. Et blomstrende forbruk kombinert med negativ inflasjon har også gjort det mulig med redusert pris på bensin og diesel.

Den israelske sentralbanken påpeker også at den israelske valutaen, shekel, har styrket seg mot dollar, samtidig som dollaren andre steder i verden har svekket seg mot euro. Det har også bidratt til økt kjøpekraft for israelerne, skriver banken.

Sentralbanken skriver ifølge Israel Hayom at den positive siden av de makroøkonomiske endringene og økningen i BNP per capita reflekterer økonomiens forbedrede handelsforhold, der eksportprisene stiger i forhold til importpriser. Ifølge økonomer skyldes denne forbedringen hovedsakelig eksterne faktorer – lavere energipriser og endret dollarverdi.

Israels Bank legger til at forbedrede handelsforhold og et høyere BNP per capita tillater økt forbrukerforbruk, samt mulighet til å øke besparelsene. 

Imidlertid har israelerne de siste årene brukt det meste av det nye økonomiske potensialet til å kjøpe flere ting, mens de strekker sin kreditt til nye grenser. Den enkle fortjenesten bankene gjør på kreditt er ikke nødvendigvis lett for private husholdninger, men kreditt er blitt lettere tilgjengelig, og bankene er svært motiverte til å selge sine “billige penger”, skriver Israel Hayom.