Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

LAVINTENSITETS-KRIGEN MOT IRAN FORTSETTER

Lavintensitets-krigen mot Iran fortsetter
Nokså uventet har Israel publisert video av ett av angrepene på iranske mål i Syria.


 
Det foregår trefninger i den langvarige lavintensitets-krigen med Iran flere ganger for uken. Men det meste av det som skjer, foregår under den internasjonale medie-radaren. Ofte er det syriske eller libanesiske medier som publiserer nyheter om hver trefning. Men de syriske mediene publiserer ofte innbyrdes sprikende versjoner. Og israelske myndigheter bekrefter så godt som aldri noe som helst.
 
Angrep «Glasshuset»
Derfor vakte det en viss lokal oppsikt i Israel da Det israelske forsvaret IDF onsdag 25. november simpelthen publiserte en viseo av et israelsk angrep på iranske mål på syrisk jord. Angrepet kom etter at de iransk-kontrollerte terrorist-bevegelsene hadde utplassert veikant-bomber kloss opp langs Israels grense mot Syria.
På videoen kan man se enorme rakett-eksplosjoner. Ifølge de syriske nyhetskildene ble åtte iranske statsborgere på syrisk jord drept i de israelske rakett-angrepene onsdag.
Ett av målene som Israel har angrepet flere ganger, er det såkalte «Glasshuset». Det ligger ved flyplassen i Damaskus og regnes for å være det iranske hovedkvarteret på syrisk jord under borgerkrigen i Syria, i alle fall periodevis.
Begrunnelsen for å publisere den uvanlige israelske bekreftelsen, antas å ha intern adresse i den israelske befolkningen. IDF ønsker trolig at folk flest i Israel fra tid til annen skal få formell bekreftelse på det som de fleste vet godt: At lavintensitets-krigen faktisk pågår hele tiden. Samtidig er det fagmilitære grunner til at det meste som skjer, ikke blir bekreftet offentlig. For det ville kunne hjelpe fienden til å unnslippe.
 
Fredspolitisk virkemiddel
Lavintensitets-krigen med Iran kalles i israelsk presse ofte «Krigen-mellom-krigene». Det handler om lav-profilerte målrettede aksjoner som skal forhindre de fiendtlige terroristene i å etablere seg varig på de forskjellige adressene på syrisk jord. På den måten forsøker Israel å skyve på, og kanskje til og med forhindre, tidspunktet da det eventuelt blir nødvendig til å gå til full krig.
Lavintensitets-krig er derfor dypest sett regnet som en fredspolitisk virkemiddel.
Når det gjelder Syria har Israel lovet Russlands president Vladimir Putin å unngå alle treff på syriske regjeringsstyrker og på Syrias president Basjar al Assad, siden han er alliert med Russland. Til gjengjeld aksepterer Russland at Israel iverksetter målrettede angrep på iranske enheter og terrorister som befinner seg på syrisk jord, på vilkår at angrepene er reelt sett treffsikre.