Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

MAROKKO OG BHUTAN ANERKJENNER ISRAEL

 Flaggene til landene

Marokko og Bhutan anerkjenner Israel
Trump står bak Marokkos samtykke, men Bhutan har åpnet dørene sine på egen hånd.
 

 
Det var nok en twitter-melding fra president Donald Trump som gjorde verden oppmerksom på den fjerde fredsavtalen mellom et sunni-arabisk land og Israel. Marokko inngår nå en såkalt «varm» fredsavtale med Israel. Til gjengjeld anerkjenner USA Marokkos overherredømme over Vest-Sahara.
Derimot forhandlet fjellandet Bhutan frem fredsavtalen sin med Israel helt på egen hånd, uten noen slags «fødselshjelp» fra USA og Donald Trump. Faktisk har Bhutan simpelthen ingen diplomatiske relasjoner med USA. Men nå utveksler det isolerte fjellandet altså anerkjennelse og ambassadør med Israel.
 
Frykter sjia-Iran og Joe Biden
Det er ikke fritt for at det vekker oppsikt at president Trump fortsetter å greie å få i stand fredsavtaler mellom sunni-land og Israel – trass i at de fleste anser Trumps dager i Det Hvite Hus som talte. Denne pågående bølgen av fredsavtaler med Israel må dermed bero på noe annet enn bare press fra en utgående president.
Fredsavtalen med Marokko inngår i serien av såkalte «Abraham-avtaler». Tidligere er det Emiratene. Bahrain og Sudan som har inngått «Abraham-avtaler» med Israel. Nå kommer det sunni-muslimske landet langt vest i Nord-Afrika med som fjerde land i selskapet.
Og det tunge motivet, som åpenbart får det ene sunni-landet etter det andre til å slutte fred med Israel, er sunni-regimenes dype frykt for sjia-Iran, inkludert de Iran-kontrollerte terrorist-militsene i diverse naboland. I 14 århundrer har sunni-muslimer vært vant til å ha militært overtak over sjia-muslimer. Men nå er det sjia-ene som har5 overtaket. Og USAs hullete atom-avtale med sjia-Iran, pluss den påtroppende presidentens planer om å revitalisere Iran-avtalen, har tydeligvis overbevist sunni-land etter sunni-land om at det nå haster å etablere seriøst militær-samarbeid med «gamlefienden» Israel. Fordi Israel har en sterk og troverdig anti-iransk profil.
 
Butan: Ja til israelsk høyteknologi
Det er derimot åpenbart helt andre motiver som har fått det isolerte fjellandet Bhutan i Himalaya-fjellene til å søke diplomatiske relasjoner med Israel. Butan har i mange tiår forsvart seg mot ytre fiender ved hjelp av nasjonal isolasjon bak de massive fjell-rekkene i Himalaya-fjellene. Ikke minst søkte Bhutan dekning bak fjellene da China invaderte Bhutans naboland Tibet.
Bhutans bevisste isolasjons-politikk innebærer at Bhutan faktisk ikke har diplomatiske relasjoner med mer enn et femtitall av jordens nesten 200 stater. På grunn av norsk misjon er mange i Norge mer enn vanlig vel informert om forholdene i nettopp Bhutan. Men internasjonalt er Bhutan lite kjent blant folk flest.
En ting til: Til forskjell fra sunni-landene er Bhutan ikke et muslimsk land, men et buddhistisk land. Det betyr at Bhutan ikke har den slags motiver som sunni-regimene nå har vis-a-vis sjia-Iran – når det gjelder å søke nye relasjoner med Israel.
Bhutans anerkjennelse har ingenting med «Abraham-avtalene» å gjøre.
I stedet er det åpenbart behovet for israelsk høyteknologi, deriblant vann-sikkerhets-teknologi, som er drivkraften bak Bhutans nye beslutning om å normalisere relasjonene sine med Israel. Israel står bak betydelige vann-sikkerhets-oppfinnelser. Og Bhutan har tydeligvis stor interesse av å sikre seg på blant annet den slags fag-områder.
 
Ramallah kritiserer Marokko
Som vanlig har palestina-araberne i Ramallah og Gasa City protestert høylytt mot Marokkos fredsavtale med Israel. Men disse protestene veier for tiden ikke mye i andre sunni-araberes tenkesett, fordi de selv har motiver som åpenbart veier mye tyngre.
Marokko har lenge sett på sin egen militære kontroll over Vest-Sahara som forholdsvis analog med Israel militære kontroll over territoriene i Judea, Samaria og Gasa. Marokko har til og med bygd en sikkerhets-barriere i Vest-Sahara, en «mur» som er mange ganger så lang som den israelske sikkerhetsbarrieren mot terrorister fra Jenin og Tulkarm i Samaria. Og Marokkos sikkerhets-barriere har på samme måten vist seg effektiv til å stanse terrorisme fra de beduinske Sahara-stammene som anser Vest-Sahara som sitt eget land.
Faktisk har det underhånden i mange år vært uvanlig gode relasjoner mellom Marokko og Israel. Derfor er det bred enighet i israelsk presse på at den nye fredsavtalen med Marokko kommer til å bli minst like varm og vennlig som avtalene med Emiratene og Bahrain.
Mange tror nå at Oman og kanskje Indonesia kan ble de to neste landene i anerkjennelses-bølgen. Men få tror at Saudi-Arabia på kort sikt vil våge å formalisere i full offentlighet de gode underhånds-relasjonene sine med Israel.