Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

MASSEVAKSINERING GÅR TREGERE

Massevaksineringen går tregere
Folk står sjeldnere i kø ved vaksine-senterne, myndighetene vurderer belønnings-tiltak.
 

 
Ved inngangen til sabbaten den 12. februar har Israel førstegangsvaksinert et sted rundt 3,8 millioner. Av dem er dessuten 2,6 millioner blitt andregangs-vaksinert. Disse tallene betyr at Israel nærmer seg 60 prosent vaksine-dekning for førstegangs-vaksinering (regnet av den voksne befolkningen over 16 år). Og når det gjelder andregangs-vaksinering nærmer Israel seg 40 prosent dekning.
Dette er fremdeles forbløffende høye tall. Og det er fremdeles ingen andre land i hele verden som har greid å skaffe befolkningen sin så solid vaksinedekning så raskt.
 
Vaksine-personale må vente
Men nå er det makeløst strømlinjeformede israelske vaksine-systemet begynt å bli rammet av større treghet. Folk stiller sjeldnere opp i kø ved inngangen til de lokale vaksinesenterne. Den daglige statistikken viser nedgang fra 200.000 vaksinesprøyter hver dag til langt ned mot 100.000 per dag, trass i at SMS-meldingene med innkalling fortsetter å strømme like heftig som før ut til de u-vaksinerte. I avisene er det begynt å dukke opp bilder av vaksine-personale som står arbeidsledige og venter foran vaksine-avlukkene sine, fordi de neste vaksine-kandidatene lar vente på seg.
Den samme statistikken viser at den suverent beste vaksine-dagen under hele kampanjen var 12. januar. Den dagen greide Israel å sette nålestikket i skulderen til hele 240.000 israelere på én eneste dag.
Samtidig melder helsemyndighetene nå omsider at den enorme vaksine-kampanjen bære frukter som kan avleses direkte og fullstendig tydelig på smitte-statistikken. Den siste uken er smitte-tallene stupt fra de store rekord-høydene i retning av halvering per dag. Og blant dem som er ferdige med andregangs-vaksineringen fins det nå ingen, simpelthen ingen, corona-dødsfall.
«Vaksinen virker», skriver en avis i en oppsummering fra de daglige nyhetene på corona-fronten.
 
Flere treghets-årsaker
Årsakene til den voksende tregheten i det israelske folkedypet er antagelig flere. I ultra-ortodokse religiøse miljøer fins det adskillig motvilje og mange fordommer mot vaksinen. Det samme problemet finner man i de israelsk-arabiske klan-miljøene rundt i arabiske landsbyer. Der er det historisk presedens for at hele klanen adlyder klan-overhodet, heller enn styresmakter og helsemyndigheter.
Men også i det øvrige israelske folkedypet er tregheten i vaksineringen nå blitt tydelig. Her er det primært de yngre aldersgruppene som er u-vaksinerte og som somler med å la seg vaksinere. Israel prioriterte innledningsvis å vaksinere alle over 90 år, deretter 80-åringer, alle 70-åringer og etter hvert alle 60-åringer. Først når hele denne senior-generasjonen var blitt nådd med to vaksine-stikk på hver, åpnet man vaksine-senterne for alle over 16 år. (Barn kan for tiden ikke vaksineres med disse vaksinetypene).
Hele tiden prioriterte man dessuten alle med underliggende risiko-lidelser. Og på slutten av hver vaksinedag åpnet man dørene for alle og enhver, for å kunne bruke opp de vaksine-dosene som var blitt åpnet i dagens løp. For alternativet var at man måtte kaste ubrukte doser. Vaksinen står seg ikke seg til neste dag etter at dosen først er åpnet.
 
Belønning og «straff»
Den siste uken har de israelske helsemyndighetene forhandlet med de fire israelske trygdekasse-byråene om stimulerings-tiltak for å få alle uvaksinerte til å fortsette å komme og la seg vaksinere. Ett av tiltakene handler om å gi vaksine-personalet ekstra lønns-bonus for hver vaksine-nøler som den enkelte greier å overtale til å komme og la seg vaksinere.
Andre tiltak veksler mellom gulrot og stokk, mellom belønning og straff. For eksempel drøfter store bedrifter om de skal nekte de u-vaksinerte å komme på jobb. Store kjøpesentre vurderer å nekte u-vaksinerte adgang til butikker og kjøpesentre, med unntak av matvarebutikker og apotek. Et stort telefon-selskap med tusenvis av ansatte vurderer å gi donasjoner til gode formål for hver av deres u-vaksinerte ansatte som somler seg til å la seg vaksinere.
Foreløpig er ingen av denne typen tiltakene blitt vedtatt og/eller innført. Men bare det at man nå drøfter slike spørsmål, er svært illustrerende for den nyeste trenden i det enorme israelske massevaksinasjons-prosjektet.