Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

MESSIANSK UTFORDRING TIL PALESTINSKE KRISTNE

Amerikansk-jødiske Michael Brown ber palestinske kirkeledere ta offentlig avstand fra myndighetenes politikk med å belønne terrorisme

Michael Brown

Dagen ved Kenneth Fjell Rasmussen fra Israel / Ole Bernhard Sørbøe  4.6.18

Annethvert år arrangeres konferansen Christ at the Checkpoint i Betlehem. Deltakere fra hele verden får høre om problemene Israels okkupasjon påfører lokale kristne, og det forkynnes en teologi der Israel som nasjon ikke lenger har noen plass i Guds plan.

De fleste messianske pastorer i Israel advarer mot å delta på konferansen, som de mener delegitimerer den jødiske staten og i verste fall kan føre til jødehat. Overraskelsen var derfor stor da programmet for årets konferanse ble sluppet, og det viste seg at den messianske lederen Michael Brown var en av hovedtalerne. Brown har tidligere vært en av de sterkeste kritikerne av konferansen.

KONTROVERSIELT  Etter at talerlisten ble kjent, har jeg fått mange spørsmål både fra messianske pastorer og kristne sionister. Flere har fryktet at arrangørene skulle bruke meg i sin sterkt israelkritiske propaganda, sier han til Dagen.

I invitasjonen til Brown sa imidlertid palestinske kirkeledere at selv om de var sterkt uenig med han, ønsket de å høre hans syn på konflikten og på teologiske spørsmål. – Jeg så dette som en mulighet til å nå ut med mitt budskap. Jeg er frittalende og ikke redd for konfrontasjoner, sier den karisma- tiske forkynneren, som i USA er programleder for et riksdekkende konservativt radioprogram.

TERRORLØNN  I en halvtimes tale til mange hundre deltakere nøyde han seg ikke med å forsvare Israel. Han startet talen med å utfordre lokale kristenledere til åpent å si fra når de er uenige med palestinske myndigheter – Fatah eller Hamas. – Dersom dere ikke gjør dette, vil det feste seg et inntrykk av at dere er enig med dem, sa Brown.

Han ba konferansearrangørene fordømme palestinske lederes feiring av terrorangrep og mord på israelere, og pekte på at rundt ti prosent av budsjettet til de palestinske myndighetene går til «terrorlønn» – månedlige utbetalinger til terrorister og deres familiemedlemmer.

FORSVARTE ISRAEL: Michael Brown var den eneste proisraelske taleren under årets Christ at the Checkpoint-konferanse. 

CHRIST AT THE CHECKPOINT 5   Arrangør: Bethlehem Bible College i samarbeid med evangelikale ledere. Tid: 28. mai til 1. juni. Rundt 500 deltakere fra hele verden, inkludert 150 lokale pastorer og lekfolk. Årets tema: «Jesus Kristus i sentrum».
Michael Brown sier til Dagen at han ble overrasket over hvor ekstreme holdninger han møtte da han pratet med folk på tomannshånd.Blant annet mente en kristen leder at det ikke var noen forskjell på hamasterrorister og israelske soldater  – Samtidig ble jeg tatt veldig godt imot her, og enkelte av de lokale palestinske deltakerne sa til og med at de var renig i deler av budskapet jeg kom med, sier han.
Han viste til at det i Israel er kultur for å protestere når en er uenig i handlinger utført av myndighetene eller hæren, og han ba palestinske kristne om å følge israelernes eksempel og holde de palestinske lederne ansvarlige. – Jeg forstår at dere har utfordringer som en kristen minoritet i et muslimsk samfunn, men på et eller annet vis må dere vise at dere ikke er enige i alt myndighetene gjør, sa han. – Vil dere i dag sammen med meg fordømme dette, spurte Brown forsamlingen.

ERSTATNINGSTEOLOG  I tillegg til utfordringen om å ta avstand fra feiring av terrorhandlinger, ba Brown deltakerne fordømme erstatningsteologien og tanken om at Gud ikke lenger har noen plan for det jødiske folk. Han ba dem dem om å «plassere Jesus i sentrum av konflikten» og om å vise kjærlighet til det jødiske folk. – Alt dette er nødvendig, mente han, dersom messianske jøder skal få tillit til palestinske kristne ledere.

DRIVES TIL VOLD I en kommentar til Dagen sier konferanseleder Munther Isaac at han er lei av stadig å måtte bekrefte at palestinske kristne er motstandere av terrorisme – Selvsagt er vi det. Vi tar avstand fra all vold, uavhengig av hvem som utfører den. Når det er sagt, må vi som Kristi etterfølgere stille oss spørsmålet om hva som driver mennesker til slike handllinger, sier Munther, som underviser ved Bethlehem Bible College og som er prest i lutherske Christmas Church i Betlehem. Han mener at noen palestinere drives til ekstreme handlinger på grunn av et urettferdig system. Munther Isaac, Bethlehem Bible College  – Hvorfor er all israelsk vold selvforsvar og all palestinsk vold terrorisme, spør han. Han mener videre at det er et merkelig krav fra Brown at palestinske kristne skal forandre teologi for å komme messianske jøder i møte.

TEOLOGIDEBATT  Erstatningsteologien var tema i et samtaleseminar der både Brown og Munther deltok, og ikke overraskende var de uenige om det meste. Brown sa blant annet at siden det var Gud som spredde det jødiske folket, var et bare han som kunne samle dem igjen. Han mente at samlingen av jøder fra hele verden i Israel, var en nådeshandling fra Gud.  – Dersom dette var en nådeshandling fra Gud, hvorfor har dette da ført til så mye lidelse for så mange, repliserte Munther.